Forum biblijne Strona Główna Forum biblijne
FORUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE. ZAPRASZAMY www.biblia.webd.pl

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Zielonoświątkowcy - List otwarty do Synodu KZ
Autor Wiadomość
Arius 
badacz Biblii


Pomógł: 1 raz
Dołączył: 25 Lut 2008
Posty: 4947
Skąd: kosmopolita
Wysłany: 2010-01-25, 23:20   Zielonoświątkowcy - List otwarty do Synodu KZ

Cytat:
Napominania i rozmowy duchownych kościoła z członkami NRK, niestety nie dały żadnych rezultatów, dlatego zwracam się do Ciebie, abyś się tym zainteresował. Wkrótce zbierze się Synod. Naszego Zboru nie będzie nikt reprezentował, gdyż pastor A.Daniel Oświeciński nie został zaproszony na Synod. Sprawa naszego Zboru zapewne będzie przedstawiona w krzywym zwierciadle, dlatego żebyś miał Bracie pełny obraz sprawy, musimy wrócić do wydarzeń sprzed dziesięciu laty, dzięki temu zrozumiesz, dlaczego postępujemy w taki sposób, jak to zostanie opisane poniżej.

"Rok 1994 nastąpiło w zborze w Dzierżoniowie odszczepieństwo (rozłam). Było to dla wielu członków zboru bardzo bolesne, przykre i żenujące doświadczenie. Kilku braci nazywane Okręgowym Kolegium Duchownych (działające w poprzednim ustroju naszego kościoła) wypowiedziało się o tym jednoznacznie, nazwali ich odszczepieńcami, nakazali odszczepieńcom pokutę i powrót do zboru. Ustalenia całej Naczelnej Rady Kościoła zawartych w protokole z posiedzenia, nakazywały zbłądzonym braciom powrót do zdrowych zasad relacji chrześcijańskich. Jednak pełniący funkcję Prezbitera Naczelnego zmienił tę decyzję. Prawo wewnętrzne nie zezwalało na rejestrację takiego "zboru". Zostało ono zmienione. Zalegalizowano odszczepieństwo, rejestrując go pod nazwą "Zbór w Pieszycach". Zborownikom, którzy pozostali (około trzydziestu) trudno było pogodzić się z taką decyzją, niezgodną z Pismem Świętym. Osamotnieni i opuszczeni zajęli się dalszym rozwojem duchowym i liczebnym zgromadzenia.

Od lat osiemdziesiątych pastor A. Daniel Oświeciński wraz ze Starszymi Zboru czynili starania o uzyskanie nowego budynku. Kaplica przy ulicy Kościuszki, gdzie odbywały się nabożeństwa była już zbyt ciasna. Zbór "Betezda" w Dzierżoniowie decyzją Wojewody Wałbrzyskiego z dnia 13.11.1998 otrzymał na własność budynek przy ulicy Świdnickiej 33. Po adaptacji budynku możliwe było usprawnienie funkcjonowania Zboru w naszym mieście. Czekała nas oczywiście ciężka i bardzo kosztowna praca, aby budynek ten doprowadzić do stanu używalności. Byliśmy jednak pełni zapału i nadziei, że Bóg, który pobłogosławił nas tym obiektem, dopomoże nam go wyremontować, wpływając na ludzi i okoliczności. Dzisiaj możemy widzieć namacalny dowód Jego działania."

W roku 2002 zbór w Dzierżoniowie zorganizował konferencję pastorów z naszego okręgu. Na konferencję zaproszeni zostali pastorzy z okolicznych zborów. Jednak obecny Prezbiter Naczelny Mieczysław Czajko oraz Prezbiter Okręgowy Piotr Cieślar nie zważając na protesty naszego pastora i oburzenie pilnujących porządku braci, wprowadził na konferencję dla pastorów człowieka, który nie tylko nie był pastorem, czy duchownym, nie był nawet kandydatem na duchownego. W roku 1994 był jednym z tych, którzy Zbór w Dzierżoniowie rozłamali. Ostatnio jego "praca" doprowadziła prawie do rozbicia zboru w Ząbkowicach Śląskich.

Po tym incydencie Naczelna Rada Kościoła nasiliła nękanie pastora A.Daniela Oświecińskiego. Wzywano brata do Warszawy i rozmawiano z nim m.in. na temat różnych anonimowych donosów, które napływały do NRK. W połowie roku Daniel odmówił kolejnego, czwartego przyjazdu na rozmowy do Warszawy z powodu ewangelizacji (Strzelin-dn.28.06 - 04.07.2004; Bielawa- dn. 09-18.08.2004), prowadzonym remontem budynku w Bielawie (należącego od 2003 roku do zboru w Dzierżoniowie), w którym będzie się mieścił kolejny zbór zielonoświątkowy oraz jadłodajnia dla najuboższych. Nie może bez poważnych przyczyn jeździć do Warszawy. Jego obowiązki pochłaniają bardzo dużą ilość czasu, a sytuacja materialna nie pozwala mu na wyjazdy bez poważnych przyczyn.

NRK rozpoczęło ożywioną korespondencję z naszym pastorem. Zdziwiliśmy się nagłą troską braci z NRK o nasz Zbór, gdyż do tej pory żadnej pomocy z ich strony Zbór nie otrzymał. Mimo dużych inwestycji (remont budynku w Dzierżoniowie i Bielawie, akcje ewangelizacyjne, pomoc charytatywną) nie było z ich strony żadnego zainteresowania naszą pracą .

W dniu 25.07.2004 przyjechał do nas z niezapowiedzianą wizytą prezbiter Tomasz Pękala. W rozmowie ze Starszym Zboru i dwoma braćmi powiedział, że miał spotkać się z delegacją z NRK i został wyznaczony do zaopiekowania się zborem. To stwierdzenie wywołało ogromne zdziwienie, gdyż sami zainteresowani tj. pastor Zboru, Starsi Bracia, jak również Zbór nic nie wiedzieli o tej dziwnej dla nas inicjatywie.

Tydzień później tj. 01.08 zjawiła się delegacja z NRK w skład, której wchodzili: Prezbiter Naczelny Mieczysław Czajko, Prezbiter Okręgowy Piotr Cieślar, Prezbiter Włodzimierz Rudnicki, Prezbiter Tomasz Ropiejko i Prezbiter Tomasz Pękala. W delegacji tej, bez wcześniejszego powiadomienia o tym Pastora i Rady Starszych uczestniczył Prezbiter Pękala, który nie należy do NRK. Jego obecność w delegacji NRK świadczyła o już zaplanowanych rozwiązaniach. Wywołało to zrozumiały i słuszny protest wśród braci.

Historia naszego Zboru, obserwowanie życia ludzi związanych z NRK, ich działalność, zrodziła w naszych sercach nieufność, dlatego nie wpuszczono przybyłych na nabożeństwo, gdyż niejednokrotnie zawiedli nasze zaufanie. Wszak jest napisane, Przyp. Salomona 18:19:

19. Brat oszukany mocniejszy stawia opór niż warowny gród, a jego upór jest jak zasuwy pałacu.

Bardzo serdecznie podziękowaliśmy im za troskę. Ponieważ istniały obawy, że zostaniemy oskarżeni o różne nieprawdopodobne rzeczy cały ten epizod został nagrany kamerą wideo.

Jak się później okazało udaremniliśmy przywiezienie nowego pastora "w teczce", gdyż Prezbiter Naczelny Mieczysław Czajko już w dniu 23.07.2004 powiadomił wojewodę dolnośląskiego o odwołaniu ze stanowiska pastora Zboru w Dzierżoniowie brata Daniela Oświecińskiego. NRK żadnych zarzutów nie postawiła pastorowi Oświecińskiemu.

Bracie, wyobraź sobie wręczenie odwołania bratu Oświecińskiemu na nabożeństwie i powołanie kogoś innego wbrew woli Zboru? Przypomnę, że pastor A.Daniela Oświecińskiego, nie głosi nauki niezgodnej z zasadami wiary Kościoła, nie narusza norm moralności chrześcijańskiej, wypełnia swoje obowiązki bez zastrzeżeń. W dniu 16.11.2003 na Ogólnym Zgromadzeniu Członków Zboru brat Daniel otrzymał absolutorium dla swojej pracy od całego zboru. Nie było głosów przeciw. Zbór informacji o odwołaniu pastora nie przyjął do wiadomości.

Pierwszym krokiem "nowego pastora" Pękali, była próba podjęcia pieniędzy Zboru, a gdy to się nie udało zablokowanie konta zborowego. Moim zdaniem było to celowe działanie w celu sparaliżowania pracy zboru, gdyż parę dni później miała odbyć się następna akcja charytatywna "Dar Serca". Na tę akcję był zaproszony gość, pastor Hering z Hanoweru. Zakupione miały być pomoce szkolne dla dzieci, paczki żywnościowe, odzież, artykuły pierwszej potrzeby dla najuboższych rodzin.

W dniu 12.09.2004 Prezbiter Naczelny rozwiązał Radę Starszych bez żadnego uzasadnienia. Decyzja ta wywołuje ponowne nasze zdziwienie, a okoliczności jakie temu towarzyszyły budzą zaniepokojenie.

Tak naprawdę nie wiem dlaczego Prezbiter Naczelny Mieczysław Czajko wraz z członkami NRK (przynajmniej tak pisze w swoich pismach, że podejmują razem decyzje) próbuje rozbić nasz Zbór. Zachowuje się niczym udzielny książę. A przecież napisane jest, Mat. 20:25-28:

25. Ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł: Wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie.
26. Nie tak ma być między wami; ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym.
27. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym.
28. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu.

Zapewne Drodzy Bracia zauważyliście zmiany w prawie wewnętrznym. Nie są one zatwierdzone przez Was i są również wbrew Pismu Świętemu. Chodzi o słowo niesubordynacja, które zostało dodane do wielu paragrafów. W słowniku języka polskiego słowo to znaczy: niepodporządkowanie się, brak karności, niewykonywanie poleceń,

czyli, jeśli Prezbiter Naczelny wyda polecenie pocałowania go w pierścień, to jeśli Bracie tego nie zrobisz będzie to niesubordynacja (jest to drastyczny przykład, ale możliwy). Wprowadzenie tego słowa do prawa wewnętrznego zbliża nas do kościoła wyznania rzymsko-katolickiego, gdzie biskupi przysięgają wierność i posłuszeństwo papieżowi. Czy i tak ma być w naszym kościele? Czy zapis w prawie wewnętrznym, "że Pismo Święte - Biblia - jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego i stanowi jedyną normę wiary i życia" ma jeszcze jakieś znaczenie?

Jest wiele innych działań NRK niezgodnych z Pismem Świętym, udokumentowanych na piśmie, ale wiem Bracie, że Twój czas jest cenny i nie będę dalej ich opisywał. Pozostają tylko pytania:

Dlaczego w innych przypadkach, gdzie problemy są oczywiste (rozłamy w zborach) nie widać tam aktywności NRK i tak zdecydowanych działań?

Dlaczego coraz częściej dochodzi do rozbicia i odejścia części zborów?

Dlaczego wielu wartościowych pracowników, duchownych odchodzi z kościoła w poczuciu krzywdy, niesprawiedliwości?

Z jakiego powodu zmniejsza się liczba członków naszego kościoła (dane ze strony Kościoła Zielonoświątkowego www.kz.pl. ) choć Bracia zapewniają o dynamicznym wzroście, ale liczba członków spada!

Dlaczego NRK nie patrzy na naszą pracę, na nasze posłuszeństwo Bogu, oddaniu w służbie dla Pana, nie bierze pod uwagę, że Bóg błogosławi zborowi i w swojej łasce pomaga nam wykonywać tę wielką pracę?

Dlaczego NRK nie wspomaga nas w tej pracy, a tylko rzuca nam kłody pod nogi, próbuje doprowadzić do rozłamu w naszym zborze?

Czy praca, którą wykonujemy z błogosławieństwem Bożym komuś przeszkadza?

Dlaczego zamiast docenić naszą pracę i wspierać nas otrzymujemy od NRK zniewagi, zastrasza się nas policją, blokuje konto zboru, próbuje się sparaliżować pracę Zboru?

Dlaczego pastor A. Daniel Oświeciński nie został zaproszony na Synod? Bracia, brat Daniel odwołał się od decyzji Prezbitera Naczelnego odwołującej go z urzędu pastora. Kogo wysłuchacie, gdy jego na Synodzie nie będzie, gdyż nie został zaproszony? W jaki sposób ma bronić swoich racji? Czy wróciliśmy do mrocznych działań inkwizycji?

Kto będzie bronił Zboru przed pomówieniami, a nierzadko kłamstwem, bo chyba nie prezbiter Pękala, który próbuje sparaliżować pracę Zboru?

Dlaczego nikt ze Zboru "Betezda" w Dzierżoniowie nie został zaproszony na Synod?

Dlaczego NRK nie przestrzega Pisma Świętego, bo przecież jest napisane, że powinni pracować "nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody." 1 Piotr. 5:2-3

Bracia! Zbór "Betezda" służy i służyć będzie tylko jednemu Panu, a jest nim Jezus Chrystus nasz Zbawiciel!

Piszę ten list, gdyż nie mogę zostać obojętny na działania NRK, ponieważ Pismo Święte nakazuje mi, Ezech. 3:18:

18. Jeżeli powiem do bezbożnego: Na pewno umrzesz, a ty go nie ostrzeżesz i nic nie powiesz, aby bezbożnego ostrzec przed jego bezbożną drogą tak, abyś uratował jego życie, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, ale Ja uczynię cię odpowiedzialnym za jego krew.

Drodzy Bracia, starałem się dogłębnie zbadać sprawę i przedstawiam Wam ją, gdyż wierzę, że dobro Kościoła Jezusa Chrystusa leży Wam na sercu. Modlę się gorąco o mądrość, Boże błogosławieństwo, aby Bóg oświecił serca Wasze i dał Wam rozwiązanie w tej sprawie.


Źródło
 
 
makabi 

Wiek: 45
Dołączył: 15 Lis 2009
Posty: 843
Skąd: polska
Wysłany: 2010-01-25, 23:51   re

Arius
zapraszam do konkretnej biblijnej dyskusji, do ktorej sie nie kwapisz.Takimi sensacjami zainteresuj NIE Urbana.
Tylko nie pisz, ze swiadkowie tez sa opluwani, bo to nieprawda. Dyskutujemy o DOKTRYNACH Straznicy a nie o to, czy brat x chcial wysadzic w powietrze Sale Krolestwa we Wloszech, a brat y cudzolozy.
Dyskutuj o doktrynie KZ, co ci sie w niej nie podoba, co trzeba zmienic itp.
Jak na razie wklejasz , jakies polajanki, ktore moga byc prawda, ale co to ma wspolnego z CALYM KZ? Co to ma wspolnego z jego doktryna?
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 11