To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
FORUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE. ZAPRASZAMY www.biblia.webd.pl

Protestanci - LIST GEORGE’A FOXA DO KRÓLA POLSKI JANA III SOBIES

tom68 - 2013-01-18, 13:40
Temat postu: LIST GEORGE’A FOXA DO KRÓLA POLSKI JANA III SOBIES
LIST GEORGE’A FOXA DO KRÓLA POLSKI JANA III SOBIESKIEGO

„O Królu!”

Składamy „ci życzenia powodzenia w tym czasie i w tym, które nadejdzie. Pragnęlibyśmy móc posiadać Chrześcijańską wolność, by służyć i chwalić Boga, będąc w kraju, którego jesteś Władcą, ponieważ nasze zasady uczą by nie czynić nic przeciwko Tobie Królu, czy twojemu ludowi. Jesteśmy ludźmi, którzy starają się posiadać dobre sumienie w stosunku do Boga poprzez Jego Ducha Świętego, i w tym Duchu właśnie Mu służyć, chwalić i Jego czcić. Wszystkich ludzi chcemy traktować równo i sprawiedliwie, czyniąc im tak jak byśmy chcieliby oni nam czynili, patrząc na Jezusa, który jest autorem i dokończycielem naszej wiary; która to wiara oczyszcza nasze serca, i powoduje, że mamy wolny dostęp do Boga i bez wiary tej nie możemy się Mu podobać, przez którą to wiarę wszyscy sprawiedliwi żyją, jak jest napisane w Piśmie Świętym; dla której to, O królu, pragnęlibyśmy mieć wolność sumienia by służyć, chwalić Boga i modlić się do Niego na naszych spotkaniach, gdy zgromadzamy się w imieniu Jezusa, jak przykazuje, z obietnicą, że On będzie pośród nas. Królu mamy nadzieję i nie możemy nic innego, lecz tylko mówić, że taka jest właśnie służba i obowiązek należny Bogu i Chrystusowi; i oddajemy Cesarzowi jego należność i płacimy nasze zobowiązania wg prawa i zwyczaju na równi z naszymi sąsiadami wg należytej proporcji.

Nigdzie nie czytamy w Piśmie Nowego Testamentu, by Chrystus czy Jego uczniowie prześladowali lub wtrącali do więzień ludzi z powodu tego, że nie podzielali wyznawanej przez nich wiary czy religii ani też takie przykazanie zostało im podane.

Przeciwnie: ”niech pszenica i kąkol rosną razem do czasu żniwa, a żniwa to koniec czasów tego wieku. Wtedy Chrystus pośle Swoich aniołów, aby oddzielili pszenicę od kąkolu.

On zgromił takich, kiedy chcieli ściągnąć z nieba ogień, aby spalił tych, którzy Go nie przyjęli i powiedział im, że nie wiedzą, jakiego są ducha. On nie przyszedł, aby niszczyć ludzkie życie, ale by ich ratować.

„ Pragniemy by król zastanowił się i rozważył jak wielka ilość prześladowań była w świecie Chrześcijańskim od czasów dni Apostołów, które dotyczyły religii.

Chrystus powiedział, że oni winni pójść na wieczną zgubę, co którzy Go nie odwiedzili w więzieniu, potem-, co stanie się z tymi, którzy Go uwięzili więziąc członki Jego Ciała, przez które On się objawia?

Nikt nie może powiedzieć, że koniec świata już nadszedł i określić - jak świat Chrześcijański odpowie wobec okropnego i straszliwego sądu Boga nad tymi, którzy prześladowali jeden drugiego w imię religii, pod pretekstem oddzielania pszenicy od kąkolu, co nie było ich zadaniem i pracą; to oddzielenie nie dla ludzi zostało przeznaczone, ale dla Aniołów, którym to wyznaczył Bóg u końca wieku. Chrystus przykazuje, aby jeden miłował drugiego oraz swoich nieprzyjaciół i, że poprzez to ludzie poznają ich, że są Jego uczniami. O! Aby całe Chrześcijaństwo żyło w pokoju i jedności, aby mogli poprzez swoje umiarkowane czy powściągliwe postępowanie osądzić zarówno Turków [muzułmanów] i Żydów i aby mieli wszyscy swoją wolność, której właścicielem jest Bóg i Jezus i chodzić jak przystoi wg Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa.

Naszym pragnieniem jest, aby Pan Bóg Niebios zmiękczył serce króla w kierunku delikatnego sumienia, bojaźni Pana i strachu przed bycia Mu nieposłusznym. My błagamy króla by przeczytał niektóre z szacownych wyrażeń paru królów i innych ludzi dotyczące spraw wolności sumienia, a specjalnie przemówień Stefana, króla Polski jak np.:” Nie do mnie należy reformować ludzkie sumienia; ja zawsze z zadowoleniem oddawałem tę sprawę Bogu, co należy do Niego, i tak, więc czynie to teraz i w przyszłości. Będę cierpiał aż do czasu żniwa, że chwasty rosną, gdyż wiem, że jest liczba wierzących, ale mała; tak, więc-mówi on-, kiedy niektórzy z nich zajęli się prześladowaniami -„Ja jestem królem ludzi, ale nie ich sumień” ( tak powiedział król Zygmunt August )

On także potwierdził, że „religia nie ma być wsiewana ogniem i mieczem’.[Kroniki Wolności Religii, cz. 2.].

Także książka napisana we Francji przez W.M. w roku 1576 zawiera takie zdanie: ”Ci książęta, którzy rządzą przez delikatność, łagodność przydawali sprawiedliwości i stosowali umiarkowanie i miękkość w kierunku poddanych, zawsze prosperowali i długo rządzili.; Ale z kolei na odwrót, ci zaś książęta, którzy rządzili okrutnie, niesprawiedliwie z uprzedzeniami będąc opresorami dla swoich poddanych, szybko upadali oni sami popadali w niebezpieczeństwo i ich majętności obracały się w kompletną ruinę.

Veritus powiedział:” Widząc Chrystusa, to stać się Barankiem, którego wyznajesz jako swoją głowę i kapitana, co powoduje, że twoje zachowanie jest podobne do owcy i używasz podobnej obrony, której używał On, gdyż On nie będzie pasterzem nad wilkami i dzikimi bestiami, ale jedynie owiec. Kiedykolwiek, więc zgubisz naturę owcy, powiada on, zmieniając się w wilka i dziką bestię i zaczniesz używać sposobów broni cielesnych to wtedy wykluczysz się sam poza Jego powołanie i porzucisz Jego sztandar i on nie będzie już twoim kapitanem.

„ Znajdujemy podobne w mowach króla Jakuba z Anglii do Parlamentu w 1609 roku:

’To, co jest czyste, to rządzi poprzez swój niebiański charakter, gdyż Bóg nigdy nie założył Swojego kościoła przy po pomocy gwałtu i rozlewu krwi i dalej powiada:’ było normalnym stanem u Chrześcijan być prześladowanym, ale nie prześladować’.

„Król Karol w swojej książce: ’Moje Królowanie[literatura grecka] str. 61 modli się tak oto do Boga:’

„Ty widzisz ile jest okrucieństwa pomiędzy Chrześcijanami pod szyldem koloru skóry i religii; jak gdyby nie moglibyśmy być Chrześcijanami bez krzyżowania jeden drugiego’.

„Strona 28,’ Uświadom ich, by poważnie rozważyli, że nic związanego z gwałtem lub raniącym może być religijne.

„Strona 70,’ Nie może być chwalebne ani przynosić skutku wyrąbywanie religijnej reformacji przy pomocy miecza, lecz polerowanie go przez prawe i równoprawne dyskusje pomiędzy tymi, którzy najbardziej zajmują się różnicami, których nie należy zmuszać, ale przy pomocy rozumnego tłumaczenia przekonywać.’

„Strona 66,’Zważ na to, że zewnętrzne okoliczności i formalności będące w religii nie wszystkich pożerają’.

„Strona 91,92,’ W punkcie prawdziwej uświadomionej delikatności tak często ogłaszałem, jak mało pragnę by moje prawa i mój sceptr powinny bronić Bożej suwerenności, który jest Jedynym Królem sumienia.

„Strona 123,’Wcale nie pragnę by jakikolwiek człowiek był mi dalej poddany, lecz byśmy wszyscy byli poddani Bogu’

„strona 200,’ O Ty Suwerenie naszych dusz, jedyny Dowódco naszego sumienia’

„Strona 346,’(w jego Medytacji nad Śmiercią)’ Jest to doprawdy smutnym posiadać nieprzyjaciół, aby byli oskarżycielami, rozdzielcami i sędziami’

„Książę Orański świadczył w 1579 roku, ’Jest niemożliwym by kraj utrzymać w pokoju z wyjątkiem, kiedy jest ustanowiona wolna tolerancja wobec wyznawanej religii’

,”W którym miejscu przeczytałeś w twoim dniu [mówi Menno] w pismach Apostołów, że Chrystus czy Apostołowie kiedykolwiek wzywali władze miejskie, czy inne by użyły swojej władzy przeciwko tym, którzy nie podzielali ich nauki czy doktryny lub nie byli posłuszni ich słowom? On mówi: ”wiem z całą pewnością, że tam gdzie władza wyciąga miecz, tam nie ma prawdziwej wiedzy, duchowego słowa ani kościoła Chrystusowego”; oznacza to,’Invocare brachium seculare (przyzywać ramię świeckie).

„To nie wygląda na Chrześcijańskie, ale na tyraniczne [powiedział D. Philipson], aby skazywać i prześladować ludzi z powodu i religii i ci, którzy tak czynią to z pewnością jest pokolenie Faryzeuszy, które odpycha Ducha Świętego’.

„Erazm powiedział; ’Oni myślą, że zabierają nam pieniądze i nasze dobra, ale w ten sposób czyniąc nie mogą nam nic więcej uczynić, by zaszkodzić naszemu zbawieniu; oni szkodzą nam, gdy wtrącają do więzienia, ale nie mogą jednakże odłączyć nas od Boga.’- In de Krydges wrede, fol.63.

„Lucernus powiada, ’Ten, który wszystko nakazuje, związując w ten sposób sumienia jest antychrystem.’-In de Bemise Disp.,Fol.71.

„Ireneusz stwierdza, ’Wszystko, co zmusza nasze sumienie, chociażby według czynienia i działania było zabronione, ale nawet rozważane przez jednego czy drugiego, jako niezbędne dla zbawienia, nie jest mądrym, ani do osiągnięcia jego pasującym’. On stwierdza także’, chociaż istnieje różnorodność religii, to królestwo nie powinno być w jakikolwiek sposób wymuszane[narzucane].

„ Cesarz Konstantyn powiedział: ’Wystarczy mi, gdy zapewnię jedność wiary, abym miał wytłumaczenie w czasie, kiedy stanę przed tronem sądu Boga, i pozostawiam każdemu wolność w jego zrozumiewaniu zgodnie z tym, że każdy za siebie odpowie przed królewskim tronem sądu Chrystusa. Tak, więc mamy pobudzać ludzi, ale nie zmuszać ich, ale błagać ich by dochodzili do Chrześcijańskiej jedności, bo wymuszać na nich to gwałtem jest rzeczą niemądrą. -’Sebast. Frank, Chron. Fol.127

„Augustyn powiedział; ’niektórzy powodują niepokój w kościele, kiedy zaczynają działać w kierunku oddzielania kąkolu od pszenicy przed właściwym tego czasem; i poprzez ten błąd ślepoty oni sami się oddzielili tak bardzo, że nie pozostają już w jedności z Chrystusem’.

„Retnaldus poświadczył:’ Ten, który poprzez uwięzienie i prześladowania myśli,że taka jest droga do szerzenia Ewangelii i kala się swoje ręce krwią, powinien raczej brać udział w polowaniach na dzikie zwierzęta, niż być księdzem czy kaznodzieją czy obrońcą Chrześcijańskiej religii.’

„’ przez długi czas byłem zdeterminowany (powiedział Henryk IV, król Francji, w swojej mowie do Parlamentu w 1599) by zreformować kościół, czego bez pokoju zrobić nie mogę: i jest to niemożliwym, aby reformować lub nawracać ludzi gwałtem. Jestem królem, jako pasterz i nie będę przelewał krwi moich owiec, ale zgromadzę ich poprzez królewską łagodność i dobroć, a nie poprzez siłę tyranii: a poprzez zreformowaną religię dam im prawo do życia w wolności bez ich badania cenzurowania, molestowania, zmuszania czy czegokolwiek, co jest sprzeczne z ich sumieniem; gdyż powinni mieć wolność wyznawania swojej religii’-[Vid. Chron. Van de Underg. 2. Deel, p.1514.]

‘Eniusz powiedział: ’Mądrość odchodzi, kiedy sprawy się zaczyna wymuszać poprzez siłę.

Tak, więc najlepszymi z ludzi i najbardziej chwalebnymi książętami zawsze byli ci, którzy udzielali tolerancji’.

„Euzebiusz, w swojej drugiej książce o życiu Konstantyna przekazuje takie słowa cesarza: ”Niech ci, którzy są w błędzie zostaną obdarowani radością przyjmowaną na podobieństwo owocu pokoju i cichości z wiarą; gdyż odnowienie komunikowania się i społeczności mogą ich przywieźć do prawidłowej drogi prawdy: niechaj nikt nikogo nie uciska, niechaj każdy robi to, co w swoim umyśle uważa za słuszne. Doprawdy jest wielkim zaszczytem dla książąt by udzielać tolerancji osobom, które nie podzielają tych samych poglądów i nie zgadzają się z nimi, których opinie poprzez słuszne i poczciwe środki nie mogą być zmienione; bo jeśli oni są godni zaufania, to będą służyć Bogu według ich własnego przekonania, ale jeśli się im tego publicznie zabroni, to będą się zgromadzać prywatnie i wtedy wszystkie te niedogodności i szkody i nieporozumienia z tego wynikające, które są argumentem przeciwko zezwoleniom na publiczną działalność religijną, stają się automatycznie argumentami za wyrażeniem zgody na publiczną działalność różnorodnych religii itd., bo gdy ludzie są powstrzymywani, uciskani, wyłączani, To staje dla nich bezcennym łączyć wzajemnie się z ludźmi, których potrzeby nie są zaspokojone i tworzyć bardziej skuteczniejsze i niebezpieczne konfederacje’.

„Podobną radą w czasie podziałów w Niemczech podczas pierwszej Reformacji była myśl wyrażona przez cesarza Ferdynanda, i jego wspaniałego syna Maksymiliana: gdyż zauważyli oni, że gwałt powodował rozgoryczenie, co nie było błogosławionym i nie odnosił sukcesu oraz był sprzeczny z rozumnym i logicznym postępowaniem i w ten sposób wydali oni dekret o tolerancji.’

„Książe Savoy pokutując za spowodowanie wojny wydanej przeciwko Piemontczykom obiecał im tolerancję; stał się potem dobrym według przyrzeczonego im słowa.’

„jest znaczącym, że od czasów cesarza Justyniana w roku 552, Katolicy i Nowatianie ( Grupa która nie uznawała władzy biskupa Rzymu w kościele ! ) posiadali niezależność swoich kościołów nawet w Rzymie.

„I Paweł głosił królestwo Boże nauczając rzeczy, które dotyczyły Pana Jezusa Chrystusa z zupełną otwartością; i nikt z ludzi mu tego nie zabraniał i to czynił przez okres dwóch lat w swoim wynajętym domu w Rzymie i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili.

„Teraz, O królu, czytając te szanowane świadectwa królów, cesarzy i innych i wolności, Którą miał Paweł Rzymie w czasach nienawidzącego cesarza, jest naszym pragnieniem abyśmy mogli mieć tą samą wolność w Gdańsku by się spotykać w naszych własnych wynajętych domach gdzie nie byłoby żadnych uprzedzeń, co do króla lub miasta, gdzie moglibyśmy się spotykać razem, aby oczekiwać na Pana i modlić się do Niego w Duchu i prawdzie w naszych wynajętych domach widząc, że nasze zasady prowadzą nas abyśmy nie ranili żadnego z ludzi, ale miłowali naszych nieprzyjaciół i modlili się za nimi., Tak, za tymi, którzy nas prześladują.

Tak, więc O królu, rozważcie ty i miasto Gdańsk czy nie byłoby wam ciężarem gdyby to inni wymuszali na was byście przechodzili z jednej religii do drugiej wbrew waszemu sumieniu?

I jeśli byście odpowiedzieli twierdząco, że byłoby wam ciężko, więc„czyńcie tak innym jak byście chcieliby inni czynili wam”. oraz „nie czyńcie innym tego, czego byście nie chcieliby inni czynili wam”, bo takie jest królewskie prawo, któremu należy być posłusznym.


I tak, więc w miłości do twojej własnej nieśmiertelnej duszy, i dla twojego wiekuistego dobra to zostało napisane.

George Fox

Londyn 13 września 1677

‘”Błogosławieni miłosierni albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. I pamiętaj królu, Justyn Męczennik w swoich dwóch apologiach do cesarzy Rzymskich w obronie prześladowanych Chrześcijan oraz ta godna odnotowana apologia napisana przez Tertuliana na ten sam temat, nie dotyczyła tylko religii chrześcijańskiej, ale wszystkich prześladowań z powodu religii.

Tłumaczenie 06.2007 Roman Legierski

Od tłumacza:

Po tym liście król Jan III Sobieski zmienił na czas swego panowania politykę religijną swoich poprzedników z XVII w , np. Zygmunta III Wazy i Jana Kazimierza którzy z powodów religijnych czasem wtrącali do więzień za wyznawaną wiarę członków różnych społeczności protestanckich ( jeśli nie byli to ludzie ze szlachty ) tu np. chodziło o kwakrów wtrąconych do więzień w Gdańsku . Niestety jeszcze w XVIII w można było w Rzeczypospolitej dostać się do więzienia za zmianę wyznania z katolickiego na inne , był to smutny owoc zwycięstwa ideologii kościoła katolickiego w Polsce i jeden z wielu powodów upadków i rozbiorów państwa . Państwa które w czasach swojego złotego wieku czyli od XIV do XVII w było znane jako kraj wolności i tolerancji w całej Europie !

Ps :

JAN HUS BOZY BANITA , Historia Williama Tyndale , JAN WYCLIFFE , MACIN LUTER
itp.

filmy z polskim lektorem www.studioadees.pl
Studio „ADeeS”
ul. Glowna 53
43-230 Goczalkowice Zdroj
tel./fax: 032 210 79 47Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group