To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
FORUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE. ZAPRASZAMY www.biblia.webd.pl

Protestanci - "Na pewno nie umrzecie"

Hardi - 2010-05-31, 00:05
Temat postu: "Na pewno nie umrzecie"
"Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie" 1 Moj. 3.4
Od tego czasu minęło około 6 tyś. lat, a ludzie znowu kupują to kłamstwo szatana i to ludzie, którzy uważają się za nowo narodzonych, niektórzy z nich są nawet pastorami czy pełniącymi inne ważne służby. Odrzucają biblię, nauki apostolskie i nauki samego Jezusa, próbując robić z Niego kłamcę, bo On przecież powiedział:
"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego." Jana 3.3
"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny." Jana 3.16
Potrzebna jest wiara i trzeba się nowo narodzić, bez tego nie ma zbawienia!!! Ale pismo również mówi tak: "Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa" Jakuba 2.26
Jezus powiedział wyraźnie:
"Tak więc po owocach poznacie ich. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie" Mateusza 7.20-23
"Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl; takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną." Jana 15.6
"Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący! A tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny, wypluję cię z ust moich" Obj. 3.15-16
Najpierw pojawili się fałszywi nauczyciele i zwodziciele, którzy mówili, że wystarczy raz odklepać modlitwę i to wszystko, a jak się będzie żyć dalej to nie ma takiego wielkiego znaczenia, oczywiście używali innych słów, ale sens dokładnie ten sam. Teraz pojawili się jeszcze więksi fałszywi nauczyciele i zwodziciele, którzy mówią, że każdy będzie zbawiony i nikt nie zazna drugiej śmierci bo Bóg jest miłością. To jest dokładnie to same kłamstwo, które doprowadziło do upadku pierwszych ludzi!!! Oczywiście to prawda, że Bóg jest miłością, Jego miłość jest tak wielka i potężna, że nie można jej ogarnąć ludzkim rozumem, ale On również jest Święty i sprawiedliwy!!! My jesteśmy słabymi ludźmi i nie potrafiliśmy sprostać zadaniu i żyć całkowicie bez grzechu, a przecież zapłatą nawet z jeden grzech jest śmierć i dlatego właśnie dał Bóg Syna swego jednorodzonego , aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale żył wieczny.
"Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu" Gal. 3.6
My również musi uwierzyć, aby było nam to uznane za usprawiedliwienie!!!
Ludu Boży nie przyjmuj i nie powtarzaj innym kłamstwa węża "na pewno nie umrzecie" mimo, że dzisiaj ubrał on garnitur i stanął przy kazalnicy czy napisał wzruszającą książkę o miłości Bożej, ale przyprawił śmiercionośną trucizną, on zrobi wszystko aby jak najwięcej sprowadzić na swoją złą drogę, on przecież nawet przybiera postać anioła światłości (2 Kor. 11.14) Pamiętajcie, że Bóg jest wielką miłością, ale jest On również święty i sprawiedliwy.
"Lecz za przykładem Świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano : Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty." 1 Piotra 1.15-16
Chcę być dla Niego czysty i święty, wiem, że ja i doskonałość to dwie przeciwności, ale ponieważ Go kocham to chcę żyć dla Niego tak jak tylko potrafię i wielbić Go całym swoim życiem.

Anonymous - 2010-05-31, 06:33

Bardzo ważny tekst
teraz też mówią o naprawie świata i "cywilizacji miłości " a to ten sam duch
To Bóg jest Bogiem i Zbawicielem - a nie ludzie
wczoraj o tym mówiłem na zebraniu
pozdrawiam

nike - 2010-05-31, 11:43

Hardi,
Co oczekujesz po tym wykładzie pastora?
Ustosunkowania się do niego,?
Odpowiedzi? Na odpowiedź dosyć długi temat jest.

Hardi - 2010-05-31, 14:41

nike, nie jestem pastorem ;-) podzieliłem się tylko moimi spostrzeżeniami, a każdy zrobi z tym co będzie chciał....
Anonymous - 2010-05-31, 15:00

Hardi
dla mnie pastor to nie funkcja a służba - dar - duszpasterz
każdy kto służy samodzielnie Słowem jest dla nas pastorem bo pasie owce
więc się nie migaj - jesteś pastorem
a czy jesteś usługującym w zborze to inna sprawa
u nas są biskupi - nadzorcy lub starsi/np ja/ są diakoni też
pozdrawiam

askaou - 2010-06-01, 17:50
Temat postu: @
Te rozważania Hardiego przypominają mi słowa Paula Washera. Myślałam nawet, że cytujesz Jego przemówienie :)
machabeusz - 2010-06-01, 18:05

Płaskowicki Rys napisał/a:
Hardi
dla mnie pastor to nie funkcja a służba - dar - duszpasterz
każdy kto służy samodzielnie Słowem jest dla nas pastorem bo pasie owce
więc się nie migaj - jesteś pastorem
a czy jesteś usługującym w zborze to inna sprawa
u nas są biskupi - nadzorcy lub starsi/np ja/ są diakoni też
pozdrawiam


Biskupów Duch Święty ustanawia a nie każdy kto chce tylko dlatego , że wziął się za nauczanie.

Dz.Ap. 20:28
28. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór Pański nabyty własną jego krwią.
(BW)

Czasami jednak zdarza się , że ktoś uważa się za pasterza owiec Pańskich a przez Ducha Świętego do tej funkcji wybrany nie został. Wtedy może być szkoda dla owiec o czym Hardi słusznie napisał.

Anowi - 2010-06-01, 18:10

ja nie potrzebuję pastora i od dzieci się uczę
Hardi - 2010-06-02, 13:34
Temat postu: Re: @
askaou napisał/a:
Te rozważania Hardiego przypominają mi słowa Paula Washera. Myślałam nawet, że cytujesz Jego przemówienie :)

Już od kilku osób usłyszałem to samo, więc w końcu poszukałem na necie Paula Washera (wcześniej nie słyszałem o nim) i faktycznie, dość spore podobieństwo. Widać jesteśmy prowadzeni przez tego samego Ducha :-)

askaou - 2010-06-02, 15:14

Widocznie tego teraz ludzkości potrzeba, może nawet bardziej niż kiedykolwiek. Dziś jest 'moda' na głoszenie, że piekła nie ma i wystarczy powiedzieć 'wierzę' aby być zbawionym. Paul Washer zastanawia się jak to możliwe, że wystarczy sama wiara, skoro w Biblii wyraźnie pisze, że wąska jest droga do nieba a brama ciasna, a NIEWIELU udaje się przez nią wejść. Jeśli niewielu wchodzi przez ową bramę, a tak wielu mieni się chrześcijanami kim są ci nieliczni? Tu Paul Washer mówi, że odpowiedzią są słowa Biblii 'po owocach ich poznacie'.
Tak więc za wyznaniem wiary muszą iść czyny, które wprawdzie same z siebie nas nie zbawiają, ale są dowodem na to, że kroczymy po właściwej drodze.

Te rozważania przywróciły mi wiarę i dały zrozumienie, że jednak między ST i NT nie ma przepaści. To ten sam Bóg. Nie chciałam wcześniej przyjąć do wiadomości, że Bóg może być okrutny, karać tak jak karał na kartach ST. Teraz rozumiem, że Bóg ćwiczy i chłosta też tych, których miłuje. A gniewa się bo kocha. Po prostu.

makabi - 2010-06-02, 20:58

http://purytanin.wordpres...ie-paul-washer/
wit - 2010-06-03, 10:52

akaou napisał/a:
Nie chciałam wcześniej przyjąć do wiadomości, że Bóg może być okrutny, karać tak jak karał na kartach ST. Teraz rozumiem, że Bóg ćwiczy i chłosta też tych, których miłuje. A gniewa się bo kocha. Po prostu.
Ciekawie na ten temat wypowiada się Psalm 5:5-11:
"Albowiem Ty nie jesteś Bogiem, który chce niegodziwości, Zły nie może z tobą przebywać. Nie ostoją się chełpliwi przed oczyma twymi, Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość. Zgubisz kłamców, Zbrodniarzami i obłudnikami brzydzi się Pan. Lecz ja dzięki obfitości łaski twojej wejdę do domu twego,Skłonię się ku świętemu przybytkowi twemu w bojaźni przed tobą. Panie, prowadź mnie według sprawiedliwości swojej, Ze względu na wrogów moich Wyrównaj przede mną drogę twoją! Nie ma bowiem w ustach ich szczerości, Wnętrze ich, to zguba! Otwartym grobem jest gardło ich! Językiem swym schlebiają. Ukarz ich, Boże, Niech padną przez własne knowania. Z powodu licznych przestępstw odtrąć ich, Gdyż zbuntowali się przeciwko tobie."
Niestety wielu chrześcijan interpretuje wyrażenie Bóg jest miłością jako miłość jest bogiem, stąd ich dosyć humanistyczna wizja chrześcijaństwa.Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group