To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
FORUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE. ZAPRASZAMY www.biblia.webd.pl

Ogólne forum dyskusyjne - Amma

radek - 2020-04-17, 19:24

Wszyscy chwalą Boga lub Jezusa i słusznie bo są mądrzy więc zasługują na posłuch, interesująca jest jednak istotna rola Ducha uwypuklona na przykład we fragmencie

Ap 22:17 eib "(17) A Duch i Panna Młoda mówią: Przyjdź! Kto słyszy, niech powie: Przyjdź! Każdy, kto jest spragniony, niech przychodzi. Kto chce, niech się napije wody życia — za darmo."

Czy tu może być mowa o Oblubienicy Ducha?

Queza - 2020-04-17, 20:28

Oblubienica to żona Baranka, żona Jezusa: "Chodź, ukażę Ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka" Ap 21,9, a Duch jest opisany wcześniej: "i od siedmiu Duchów, które są przed Jego tronem" Ap 1,4, jak widać jest Ich siedem i taki Duch, Wielki Duch do mnie przemówił i przepowiedział mi przyszłość. To był Wielki Duch a mówił przez małą dziewczynkę: ""Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów" Ap 2,7, następnie w Bibli napisane jest: "i płonie przed tronem siedem lamp ognistych, które są siedmiu Duchami Boga" Ap 4,5, stąd "A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź!" Ap 22,17, ale trzeba to rozdzielić bo: "a miał siedem rogów i siedmioro oczu, którymi jest siedem Duchów Boga wysłanych na całą ziemię" Ap 5,6.
Queza - 2020-04-17, 21:09

wybrana napisał/a:
Queza napisał/a:
Dzięki Jezusowi stałam się kim się stałam i jak będę opowiadać to o Bogu Matce.

Chwała Jezusowi! :-)
Bóg jest Ojcem. Maryja była matką - ziemską kobietą, która urodziła Jezusa, który z jej ciała był człowiekiem i z Ducha Bożego - był Bogiem.


Bóg też jest Matką: "A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. (...)
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył:
stworzył mężczyznę i niewiastę." Rodz 1,26-27,
mamy więc Boga Ojca i Boga Matkę, na wzór stworzenia.

Maria, matka Jezusa nie jest Oblubienicą, bo Oblubienicą jest żona Jezusa: "Chodź,
ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka" Ap 21,9 i "A Duch i Oblubienica mówią:
«Przyjdź!»" Ap 22,17.

Bobo - 2020-04-17, 21:44

Queza napisał/a:
Oblubienicą jest żona Jezusa: "Chodź,
ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka" Ap 21,9 i "A Duch i Oblubienica mówią:
«Przyjdź!»" Ap 22,17.

Jak to jest, że małżonka Baranka składa się z tych, którzy będą z Jezusem w niebie a mimo tego Biblia o nich mówi:

Bo wy wszyscy, ochrzczeni wChrystusie, staliście się jak Chrystus. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety
(Gal 3:27,28)

Queza - 2020-04-17, 21:50

Bobo napisał/a:
Jak to jest, że małżonka Baranka składa się z tych, którzy będą z Jezusem w Niebie...


Święci nie są Oblubienicą. Oblubienica to kobieta, z krwi i kości.

radek - 2020-04-17, 22:40

Zgodnie z Koranem Jezus jest umocniony przez Ducha Świętego

Koran 2:2-53
Oto tacy są posłańcy! Wywyższyliśmy jednych z nich ponad drugich. Wśród nich są tacy, z którymi mówił Bóg; i wywyższył jednych z nich w hierarchii. I daliśmy Jezusowi, synowi Marii, jasne dowody, i umocniliśmy Go przez Ducha świętego. I gdyby zechciał Bóg, to nie zwalczaliby się ci, którzy przyszli do nich, kiedy już otrzymali jasne dowody. Lecz oni się poróżnili. Wśród nich byli tacy, którzy uwierzyli, i wśród. nich byli tacy, którzy nie uwierzyli. A gdyby zechciał Bóg, to oni nie walczyliby ze sobą. Lecz Bóg czyni to, co chce.

W Biblii Jezus też wywyższa Ducha Świętego

Mat 12:32 eib "Kto powiedziałby słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu wybaczone, lecz kto by je wypowiedział przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu wybaczone ani w tym wieku, ani w nadchodzącym."

W innym miejscu czytamy o Duchu Bożym, że nie będzie przebywał na zawsze w człowieku, bo jest tylko ciałem, dlatego pierwszy krąg jego czasu Bóg postanowił ograniczyć

Rdz 6:3 eib "PAN powiedział wówczas: Nie będzie przebywał mój duch w człowieku na zawsze, ponieważ jest on tylko ciałem. Ograniczę więc czas jego życia do stu dwudziestu lat."

Natomiast w Objawieniu Jana czytamy, że ogień zstąpił z nieba, które jest przecież tronem Boga

Ap 20:9 eib "(9) Wyruszą oni ławą szeroką jak ziemia, otoczą obóz świętych i ukochane miasto, lecz pochłonie ich ogień, który spadnie z nieba."

Wg Koranu Aniołowie nie dali człowiekowi nieśmiertelności

Koran 21:8
My nie daliśmy im takiego ciała, żeby mogli się obejść bez pożywienia czy też byli nieśmiertelni.

Tym niemniej z Koranu dowiadujemy się o ułatwianiu w dążeniach do nagrody najpiękniejszej osobom trzymającym się Prawdy

Koran 54:40
My uczyniliśmy łatwym Koran dla przypomnienia. Lecz czy znajdzie się ktoś, kto będzie pamiętał?

Koran 92:5-7
Ale ten, kto daje i jest bogobojny, i uznaje za prawdę nagrodę najpiękniejszą - temu My ułatwimy dostęp do szczęścia.

Lecz musi się znaleźć osoba przychylna Bogu

Koran 57:11
A kto da Bogu piękna pożyczkę, On mu ją odda w dwójnasób, i będzie miał nagrodę szlachetną.

Co do siedmiu Duchów w postaci lamp, to z Objawienia Jana wiemy, że jest to siedmiu Aniołów

Ap 1:20 eib "(20) Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które widziałeś w mojej prawej ręce, i siedmiu złotych świeczników, wyjaśniam: Siedem gwiazd to aniołowie siedmiu kościołów, a siedem świeczników — siedem kościołów."

Potwierdzają to wersy

J 14:16-17 eib "(16) Ja natomiast będę prosił Ojca i On da wam innego Opiekuna, aby był z wami na wieki — (17) Ducha Prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo Go nie widzi ani nie zna. Wy Go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie w was."

Dan 12:1 eib "(1) W tym czasie powstanie wielki książę, Michał, który jest opiekunem synów twojego ludu, a będzie to czas takiego ucisku, jakiego nie było, odkąd istnieje naród, aż do tego właśnie czasu. Wtedy wybawiony będzie twój lud — każdy, którego odnajdą wpisanego do zwoju."

Sługa wierny idzie nie za Niewiastą lecz spełnia wolę Pana, aż On powróci, wtedy Królestwo Niebios będzie podobne do dziesięciu Panien

Mat 25:1 eib "(1) Wtedy Królestwo Niebios przypominać będzie dziesięć panien. Wzięły one swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego."

Krystian - 2020-04-18, 02:49

Queza napisał/a:
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył:
stworzył mężczyznę i niewiastę." Rodz 1,26-27,


Na obraz swój, stworzył tylko mężczyznę.
Poczytaj Biblię do końca.

wybrana - 2020-04-18, 08:27

Krystian napisał/a:
Queza napisał/a:
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył:
stworzył mężczyznę i niewiastę." Rodz 1,26-27,


Na obraz swój, stworzył tylko mężczyznę.
Poczytaj Biblię do końca.
Oj jakie brednie piszesz. Bóg stworzył człowieka na obraz swój obdarzając człowieka Duchem Bożym. Człowiek - został wyróżniony wśród stworzeń Bożych. Płeć, ani cialo nie ma tu znaczenia.
efroni - 2020-04-18, 09:37

Queza napisał/a:
Bóg też jest Matką: "A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. (...)
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył:
stworzył mężczyznę i niewiastę." Rodz 1,26-27,
mamy więc Boga Ojca i Boga Matkę, na wzór stworzenia.


Queza wyraża tu b. głęboką myśl .
Bóg-Stwórca jest tym który nas spłodził [począł] - Ojciec
Bóg-Stwórca to ten który nas zrodził - Matka i ma On liczne potomstwo

Bóg nie ma płci . Mówienie o Bogu w kategoriach płci nie ma najmniejszego sensu .
Taki sam był pierwszy Człowiek [Adam].
Jego męskość i żeńskość była w nim [w Człowieku] i tak będzie na końcu
[ słowa Jezusa o tym, że nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie - podział na płcie już nie będzie potrzebny]
Kobieta [isza] to Człowiek , mężczyzna [isz] to też Człowiek .
Wydobycie żeńskiego na zewnątrz męskiego to podział na płcie .
A ten podział na pleć był potrzebny by napełnić świat materialny życiem [licznymi formami życia]
Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię...
Tylko w ten sposób mógł Człowiek być podobny do Boga i być jak Bóg - płodzić i rodzić liczne potomstwo
Tyko w świecie materialnym [tylko w najniższym spośród światów] jest to możliwe , tylko tu .
Czyż nie jest to wspaniale? Budujące? Inne stworzenia Boże mogą nam tego pozazdrościć ... i niektóre zazdroszczą .

Bóg jest źródłem nie tylko wszelkiego ludzkiego ojcostwa i macierzyństwa,
Bóg jest źródłem , nade wszystko i macierzyńskiej i ojcowskiej miłości - Bóg jest Miłością

W moim życiu nigdy nie brakowało miłości. Otaczali mnie nią moi rodzice, przyjaciele, mąż. Ale kiedy urodziłam Martę, poznałam zupełnie nowy wymiar miłości. Doskonale pamiętam dzień, jakoś dwa tygodnie po porodzie, kiedy całą sobą, całym ciałem i całą duszą poczułam, jak bardzo kocham to malutkie Istnienie, które wzięło początek z miłości[Miłości], które jest jej znakiem, które z tej miłość [Miłości]i czerpać będzie całe życie. I nie chodziło tylko o miłość moją i mojego męża, która bezpośrednio przyczyniła się do powstania tego nowego życia, a o miłość[Miłość] Boga Ojca, który jest Stwórcą wszystkiego. Z miłości[Miłości]. W miłości [Miłości]i przez miłość [Miłość]. Prawda ta tak bardzo mnie poruszyła, że długo płakałam ze wzruszenia nad tym darem, którym zechciał nas obdarzyć. Nad jego czystością, pięknem, całym bogactwem i nieskończonym potencjałem ukrytym w noworodku (Agnieszka Ostapczuk)
https://www.naszczas.pl/b...ycie/bog-matka/

Queza - 2020-04-18, 10:38

Krystian napisał/a:
Queza napisał/a:
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył:
stworzył mężczyznę i niewiastę." Rodz 1,26-27,


Na obraz swój, stworzył tylko mężczyznę.
Poczytaj Biblię do końca.


Tak jak jest Słońce i Księżyc tak jest Bóg Ojciec i Bóg Matka. Tak jak jest mężczyzna i kobieta tak jest Bóg Ojciec i Bóg Matka. Tak jak jest Bocian i Bocianowa tak jest Bóg Ojciec i Bóg Matka. Wszystko co widzimy zostało stworzone na obraz Boży, Podwójny obraz Boży, męski i żeński.

Queza - 2020-04-18, 10:56

radek napisał/a:
Zgodnie z Koranem Jezus jest umocniony przez Ducha Świętego


Daruj sobie Koran. Koran nie opowiada o Królestwie Bożym.

radek - 2020-04-18, 12:00

Queza napisał/a:
Koran nie opowiada o Królestwie Bożym.


Queza różne są stereotypy na temat Koranu, ale czy to jest wina książki, że jest nierozumiana?

Koran 3:189
Do Boga należy królestwo niebios i ziemi! Bóg jest nad każdą rzeczą wszechwładny!

wuka - 2020-04-18, 14:04

efroni napisał/a:
Queza wyraża tu b. głęboką myśl .
Bóg-Stwórca jest tym który nas spłodził [począł] - Ojciec
Bóg-Stwórca to ten który nas zrodził - Matka i ma On liczne potomstwo

W pełni się zgadzam z twoim całym wpisem.
Kiedy byłam na banicji podczytywałam bez wchodzenia na forum i miałam wielką ochotę na podobny wpis. Dobrze, że ty napisałeś, bo gdybym ja to zrobiła to pewnie bym wyleciała z banem na amen ;-)


Dzięki, Queza. za twoje posty:-)

Queza - 2020-04-18, 16:58

wuka napisał/a:
Dzięki, Queza. za twoje posty:-)


Jak forum zniknie, będzie po wpisach. Nie tylko moich zresztą.

wuka - 2020-04-18, 17:23

Queza napisał/a:
Jak forum zniknie,

Dlaczego miałoby zniknąć? Przecież Anny nie ma od długiego czasu, a jednak forum nadal jest. Od lat. Co takiego się stało, że nagle zaczynacie mówić, że akurat teraz forum zniknie?Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group