To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
FORUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE. ZAPRASZAMY www.biblia.webd.pl

Imię Boże - El Bóg Izrela

Lukian - 2016-01-03, 16:06
Temat postu: El Bóg Izrela
Rdz 33:19 pau "Potem nabył za sto kesitów kawałek pola od Chamora, ojca Sychema. Tam właśnie rozbił swój namiot. Wzniósł tam również ołtarz i nazwał go imieniem El, Bóg Izraela."

Z Wikipedii:
El – w mitologii ugaryckiej najwyższy bóg kananejski, który według tekstów z Ugarit (XV-XIV wiek p.n.e.) był stwórcą świata, ojcem i przywódcą bogów i ludzi – królem i sędzią, strażnikiem porządku kosmicznego i politycznego, wspierającym królów w sprawowaniu władzy. Występuje również jako mędrzec wyjaśniający sny. Był wieczny, mądry, sprawiedliwy, dobry i miłosierny, życzliwy ludziom. Jeden z tekstów określa go mianem byka, co miało symbolizować siłę seksualną w akcie tworzenia bogów. Żoną Ela była Aszirat. W sztuce przedstawiany jako starzec w ozdobionym rogami nakryciu głowy, siedzący na tronie. Miał wiele dzieci, do najważniejszych należeli: Asztar, Jam i Mot. W ugaryckich tekstach dzieckiem Ela nazywany bywa również Baal (syn Dagona) a także jego siostra Anat. Określenia te powiązane są z wiarą, iż El jest „stwórcą stworzeń” (bny bnwt).

Z powodu podeszłego wieku przekazał z czasem najwyższą władzę Baalowi, który okazał się najbardziej godnym tego zaszczytu. Pomimo tego w dalszym ciągu cieszył się znaczną czcią i autorytetem pośród bogów i ludzi. Mit o przejęciu władzy przez Baala przypomina grecką opowieść o przejęciu władzy nad światem przez Zeusa, jak również nordycki mit objęcia władzy nad panteonem przez Odyna.

Według opinii wielu badaczy jak Gerd Theissen, Morton Smith czy Lowell Handy, od El wywodzi się kult Jahwe, którego żoną była bogini Aszera[7][8].

15. Kolor czerwony jest zarezerwowany dla moderacji w celach porządkowo-administracyjnych, zwykli użytkownicy nie mogą go używać.

ShadowLady86 - 2016-01-03, 16:57

Jest to prawdopodobne. I co w związku z tym? Masz jakieś własne przemyślenia. Zgadzasz się z tą tezę, nie zgadzasz się?
Albertus - 2016-01-03, 17:05
Temat postu: Re: El Bóg Izrela
Lukian napisał/a:
Rdz 33:19 pau "Potem nabył za sto kesitów kawałek pola od Chamora, ojca Sychema. Tam właśnie rozbił swój namiot. Wzniósł tam również ołtarz i nazwał go imieniem El, Bóg Izraela."

Z Wikipedii:
El – w mitologii ugaryckiej najwyższy bóg kananejski, który według tekstów z Ugarit (XV-XIV wiek p.n.e.) był stwórcą świata, ojcem i przywódcą bogów i ludzi – królem i sędzią, strażnikiem porządku kosmicznego i politycznego, wspierającym królów w sprawowaniu władzy. Występuje również jako mędrzec wyjaśniający sny. Był wieczny, mądry, sprawiedliwy, dobry i miłosierny, życzliwy ludziom. Jeden z tekstów określa go mianem byka, co miało symbolizować siłę seksualną w akcie tworzenia bogów. Żoną Ela była Aszirat. W sztuce przedstawiany jako starzec w ozdobionym rogami nakryciu głowy, siedzący na tronie. Miał wiele dzieci, do najważniejszych należeli: Asztar, Jam i Mot. W ugaryckich tekstach dzieckiem Ela nazywany bywa również Baal (syn Dagona) a także jego siostra Anat. Określenia te powiązane są z wiarą, iż El jest „stwórcą stworzeń” (bny bnwt).

Z powodu podeszłego wieku przekazał z czasem najwyższą władzę Baalowi, który okazał się najbardziej godnym tego zaszczytu. Pomimo tego w dalszym ciągu cieszył się znaczną czcią i autorytetem pośród bogów i ludzi. Mit o przejęciu władzy przez Baala przypomina grecką opowieść o przejęciu władzy nad światem przez Zeusa, jak również nordycki mit objęcia władzy nad panteonem przez Odyna.

Według opinii wielu badaczy jak Gerd Theissen, Morton Smith czy Lowell Handy, od El wywodzi się kult Jahwe, którego żoną była bogini Aszera[7][8].Pamięć o Bogu Stwórcy zachowała się w mitologii właściwie wszystkich ludów.

Cóż w tym dziwnego że Jakub nazywa Boga Stwórcę tak jak nazywano w kraju w którym żył - Boga Stwórcę?

Jachu - 2016-01-03, 17:08

Imiona Boga ???

http://www.nastrazy.pl/archiwum/2005_4_09.htm


BTW, czy to Admin moderował,że jest kolorek czerwony w post Lukiana ???

EMET - 2016-01-03, 21:55

EMET
Oto oddanie Bereszith [Rodzaju] 33:20 [w. 20, nie 19] W PNŚ: „Potem postawił tam ołtarz i nadał mu nazwę: Bóg, Bóg Izraela.”. Fragment końcowy „i nadał...” w BH: < văjjĭqrā`-lô `ēl `ᵉlōhê jĭŝrā`ēl >. Jeśli już ktoś transliteruje wyrażenie < `ēl > [uproszcz.: < 'el >; „El” /też: „el”/], to czemu nie dalsze 2 [dwa] wyrażenia po nim? Ów zapis 3 fraz: < `ēl `ᵉlōhê jĭŝrā`ēl >, uproszcz.: < 'el elohe jisrael >; ew.: „El, Elohe Jisrael”. Mamy < `ēl `ᵉlōhê > – jeszcze w Liczb 16:22, gdzie PNŚ oddało we fragmencie istotnym: „ i rzekli: „Boże, Boże duchów wszelkiego ciała,” ”, a więc dwukrotnie „Boże”, jak w wielu innych Przekładach. Ciekawe, że ktoś świadomie uwypukla - w Gen 33:20 - poprzez transliterację owego < 'el >, natomiast nie dokonuje tłumaczenia na polskie „Bóg” [ew., w sensie wołaczowym „Boże”]?
Ze względu na dalszy wyprowadzony wniosek interpretacyjny o bogu 'Elu' – wiadomo, dlaczego. :-/

Warto w oparciu o Konkordancję do Biblii Hebrajskiej przepatrzyć użycie owego wyrażenia < `ēl > i zorientować się owego użycia w tekście 'BH'; czy tylko do Boga Izraela, czy jeszcze do innych 'bogów' w sensie takim, iż owe wyrażenie znaczy po prostu… „Bóg” /ew. „bóg”/? :->

Stephanos, ps. EMET

Lukian - 2016-01-04, 07:41

kilka imion Bozych z Rdz:
El Eljon
El Olam
El Szadaj

EMET - 2016-01-04, 18:20

Lukian napisał/a:
kilka imion Bozych z Rdz:
El Eljon
El Olam
El Szadaj


EMET
Faktycznie, mamy takowe połączenia – zapodanych wyrażeń – w Bereszith; i tak -- --
(1) < `ēl ´ĕljôn > – Rodz 14:18 [z przyimkiem], 19 [z przyimkiem], 20, 22.
(2) < `ēl szăddăj > – Rodz 17:1; 28:3 [ze spójnikiem] 35:11; 43:14 [ze spójnikiem]; 48:3.
(3) < `ēl ´ôlām > – Rodz 21:33.
Mamy również użycia we frazach w innych Księgach BH, jak również mamy użycia w innych miejscach też z użyciem < ´ĕljôn >; < szăddăj >; < ´ôlām - pojedynczo i w innych konfiguracjach [niż z < `ēl >]. Zapis (3) – tylko 1 raz w BH.

Gdyby potraktować każde – odniesione w BH do Boga JHVH – miano, nazwę czy tp. w sensie imię własne jako imię własne, to wtedy faktycznie zapis oraz brzmienia imion własnych [ew. nazw czy tp.] otrzymujemy poprzez zwykłą transkrypcję fonematyczną /bądź transliterację/. Jednak wiadomo, że w translacjach obowiązuje zasada tłumaczenia znaczeniowego [na język, na który dokonujemy tłumaczenia] określeń, nie zaś pozostawiania nieprzetłumaczonych. Inaczej mielibyśmy nadmiar manierycznie używanych transkrypcji. Spotyka się takie manieryczne podejścia w co niektórych Przekładach Biblii [w przypadku takich bądź innych wyrażeń z BH]... Jednakowoż: skoro tłumaczymy, to nie po to, żeby 'co krok' używać transkrypcji, zamiast translacji. Zwłaszcza wtedy, kiedy wiadomo, co dane wyrażenie znaczy!.
Poprzez poszerzanie "katalogu" 'Imion' Boga – zamiast, jak faktycznie, mamy bowiem tylko tylko "JHVH" oraz "Jah" – mamy co nieco [znane w biblistyce] takich uważanych jako "imiona", zamiast miana, tytuły, określenia itp.
Wyrażenie < ´ĕljôn > = "Najwyższy"; vide oddanie Rodz 40:17: "a w najwyższym koszu..." [PNŚ] /hebr.: < hā´ĕljôn >/.
Wyrażenie < szăddăj > = "Wszechmocny" [PNŚ]; inni oddają: "Wszechmogący". W Gen 49:25 mamy bez członu < `ēl >.
PNŚ oddaje Rodz 21:33: "[...] i tam wzywał imienia Jehowy, Boga istniejącego przez czas niezmierzony.". Inne Przekłady oddają: "Boga wiecznego", "Boga Wiekusitego". Mamy tutaj kwestię rozumienia wyrażenia < ´ôlām >; o czym na Forum były już post/y/.

Stephanos, ps. EMET

Lukian - 2016-01-08, 18:24

EMET napisał/a:
imię własne jako imię własne

trudno zamknąć nieograniczoność Boga w jednym imieniu

EMET - 2016-01-08, 20:04

Lukian napisał/a:
EMET napisał/a:
imię własne jako imię własne

trudno zamknąć nieograniczoność Boga w jednym imieniu


EMET:
Jeśli chodzi o rozumienie pojęcia „imię własne” -- tutaj dokładniej: »Imię własne Boga Biblii« – to dla przypomnienia treści w moich post/ach/ –
http://biblia.webd.pl/for...ighlight=#13700
http://biblia.webd.pl/for...ighlight=#49115
http://biblia.webd.pl/for...ighlight=#55052
http://biblia.webd.pl/for...+synowiec#74174

Imię własne Boga Biblii – JHVH – jest pomieszczone w tekście 'Biblii Hebrajskiej' nieco mniej niż 7000 razy [wliczając Masorę oraz inne odkrycia, np. w Qumran]. Skrócona forma „Jah” – występuje zarówno w formie „Hallelujah” [w potrójnym zapisie], jak i jako 'samoistna' forma -- 50 razy [jeśli wliczymy Pnp 8:6]: począwszy od Wyjścia 15:2, a skończywszy na Izajasza 38:11[dwukrotnie: „Jah, Jah”]; natomiast wg układu Ksiąg w 'BH' – skończywszy na Ps 150:6[2x].

Co się tyczy rozmaitych nazw; mian; tytułów; określeń itp. -- jest owych „co nieco”: też w odniesieniu do Boga Biblii. O tym były już wielokrotnie post/y/ na Forum: nie tylko moje, E. ;-)

Stephanos, ps. EMET

Lukian - 2016-01-09, 07:09

to dlaczego w NT nie używa się imienia Jahwe?
kostek - 2016-10-04, 10:29

Lukian napisał/a:
to dlaczego w NT nie używa się imienia Jahwe?


Ponieważ w języku polskim formą znaną i przyjętą, głęboko ukorzenioną od wieków jest Jehowa.

Lukian - 2016-10-04, 11:41

Ale w NT ani razu nie pojawia się Jehowa
daglezja77 - 2016-10-04, 11:42

Lukian napisał/a:
Ale w NT ani razu nie pojawia się Jehowa


Skąd wiesz jak było w oryginale?

Lukian - 2016-10-04, 12:03

W najstarszych nawet manuskryptach NT nie ma śladu Jehowy.
A imię ABBA się zachowało 😇

daglezja77 - 2016-10-04, 12:07

Lukian napisał/a:
W najstarszych nawet manuskryptach NT nie ma śladu Jehowy.
A imię ABBA się zachowało 😇


Od kiedy abba to imię?Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group