To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
FORUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE. ZAPRASZAMY www.biblia.webd.pl

Sprzeczności w Biblii - SPRZECZNOŚCI DOTYCZĄCE PROROCTW

ShadowLady86 - 2015-11-05, 11:57

BoaDusiciel napisał/a:
Może i racja.
Są jakieś źródła potwierdzające te 48 lat ?
Skąd wiki to wzięła ?


Od księdza Warzechy :-D

ks. Julian Warzecha, Historia dawnego Izraela, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2005, str. 333-334.

Jachu - 2015-11-05, 13:28

Ale mi autorytet. :aaa:
z Wikipedii:

Cytat:
Wikipedię tworzy spontanicznie rozwijająca się społeczność wolontariuszy, do której każdy może w każdej chwili dołączyć i śmiało modyfikować strony, pod warunkiem, że akceptuje zasady funkcjonowania Wikipedii. Społeczność ta w dużym stopniu sama ustala, w którym kierunku podąża to przedsięwzięcie. Zawartość Wikipedii nie jest kontrolowana przez „radę redakcyjną” czy „zespół Wikipedii”. Możliwość samodzielnego edytowania Wikipedii, a także wycofywanie błędnych zmian, zapewnia oprogramowanie MediaWiki.

Materiały z Wikipedii można wykorzystać pod określonymi warunkami, przewidzianymi przez licencję CC BY-SA 3.0.

RN - 2015-11-05, 14:49

Jachu napisał/a:
Ale mi autorytet. :aaa:
z Wikipedii:

Cytat:
Wikipedię tworzy spontanicznie rozwijająca się społeczność wolontariuszy, do której każdy może w każdej chwili dołączyć i śmiało modyfikować strony, pod warunkiem, że akceptuje zasady funkcjonowania Wikipedii. Społeczność ta w dużym stopniu sama ustala, w którym kierunku podąża to przedsięwzięcie. Zawartość Wikipedii nie jest kontrolowana przez „radę redakcyjną” czy „zespół Wikipedii”. Możliwość samodzielnego edytowania Wikipedii, a także wycofywanie błędnych zmian, zapewnia oprogramowanie MediaWiki.

Materiały z Wikipedii można wykorzystać pod określonymi warunkami, przewidzianymi przez licencję CC BY-SA 3.0.


Pod spodem hasła ''niewola babilońska'' są przypisy. Oznacza to materiały z których korzystano do opracowania tego hasła.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Niewola_babilo%C5%84ska

RN - 2016-01-06, 19:48

CZY TO PROROCTWO JUŻ SIĘ SPEŁNIŁO, CZY DOPIERO MA SIĘ SPEŁNIĆ :?:

KSIĘGA IZAJASZA 7. 21. BIZTB

''I stanie się w owym dniu, że każdy będzie hodował jałówkę i dwie owce''

RN - 2016-03-27, 09:31

ILE CZASU JEZUS BYŁ W GROBIE :?:

EWANGELIA MATEUSZA 12. 40. BIZTB

''Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce.

EWANGELIA JANA 19. 30 - 31 ORAZ 20. 1- 2 BIZTB

''A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby więc ciała nie pozostawały przez sabat na krzyżu albowiem dzień tego sabatu był uroczysty, Żydzi prosili Piłata, aby im połamano golenie i zdjęto je................ ............

A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, przyszła Maria Magdalena do grobu i ujrzała kamień odwalony od grobu. Pobiegła więc i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego miłował Jezus, i rzekła do nich: Wzięli Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położyli.

KRÓTKIE PODSUMOWANIE.

1. JEZUS UMIERA I ZOSTAJE ZŁOŻONY DO GROBU W DNIU PRZYGOTOWANIA DO SZABATU, CZYLI W PIĄTEK

2. MARIA MAGDALENA PRZYCHODZI DO GROBU WCZESNYM RANKIEM PIERWSZEGO DNIA TYGODNIA, ALE GDY JEST JESZCZE CIEMNO
JAK TO POGODZIĆ :?:
JEST JESZCZE CIEMNO WCZESNYM RANKIEM, A JUŻ JEST PIERWSZY DZIEŃ TYGODNIA PO SZABACIE, CHOCIAŻ DZIEŃ ZACZYNA SIĘ U ŻYDÓW OD WSCHODU SŁOŃCA
:mysli: :->

3. NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY BYŁ TO JESZCZE SZABAT, CZY JUŻ PIERWSZY DZIEŃ TYGODNIA ( NIEDZIELA ), TO NIJAK NIE WYCHODZI 3 DNI I 3 NOCE POBYTU JEZUSA W GROBIE.

Pokoja - 2016-03-29, 23:48

RN napisał/a:
ILE CZASU JEZUS BYŁ W GROBIE :?:

EWANGELIA MATEUSZA 12. 40. BIZTB

''Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce.

EWANGELIA JANA 19. 30 - 31 ORAZ 20. 1- 2 BIZTB

''A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby więc ciała nie pozostawały przez sabat na krzyżu albowiem dzień tego sabatu był uroczysty, Żydzi prosili Piłata, aby im połamano golenie i zdjęto je................ ............

A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, przyszła Maria Magdalena do grobu i ujrzała kamień odwalony od grobu. Pobiegła więc i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego miłował Jezus, i rzekła do nich: Wzięli Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położyli.

KRÓTKIE PODSUMOWANIE.

1. JEZUS UMIERA I ZOSTAJE ZŁOŻONY DO GROBU W DNIU PRZYGOTOWANIA DO SZABATU, CZYLI W PIĄTEK

2. MARIA MAGDALENA PRZYCHODZI DO GROBU WCZESNYM RANKIEM PIERWSZEGO DNIA TYGODNIA, ALE GDY JEST JESZCZE CIEMNO
JAK TO POGODZIĆ :?:
JEST JESZCZE CIEMNO WCZESNYM RANKIEM, A JUŻ JEST PIERWSZY DZIEŃ TYGODNIA PO SZABACIE, CHOCIAŻ DZIEŃ ZACZYNA SIĘ U ŻYDÓW OD WSCHODU SŁOŃCA
:mysli: :->

3. NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY BYŁ TO JESZCZE SZABAT, CZY JUŻ PIERWSZY DZIEŃ TYGODNIA ( NIEDZIELA ), TO NIJAK NIE WYCHODZI 3 DNI I 3 NOCE POBYTU JEZUSA W GROBIE.


W tamtym roku były dwa sabaty, oddzielone między sobą jednym dniem zwykłym. Żydzi oprócz sabatów zwyczajnych, zwoływanych co siódmy dzień, mają jeszcze sabaty uroczyste, czyli nadzwyczajne, które muszą być ogłoszone przez kapłanów Kalendarz sabatów uroczystych jest zależny od daty pierwszego nowiu księżyca po wiosennym zrównaniu dnia z nocą.

Pascha 14 Nisana (środa/czwartek) była dniem Przygotowania do święta Przaśników. Grób został zapieczętowany rankiem 15 Nisana w sabat nadzwyczajny, ogłaszany. 16 Nisana to dzień zwykły, a 17 Nisana to sabat zwyczajny, zwoływany. Tak więc mamy trzy dni i trzy noce.

Maria Magdalena przyszła do grobu wcześnie, gdy jeszcze był mrok. Według kalendarza żydowskiego 17 Nisana skończył się, już w sabat zwyczajny i nastała trzecia noc pobytu ciała w grobie. Od północy, według naszego czasu, rozpoczęła się niedziela 18 Nisana, czyli nastała trzecia noc. U jej kresu przyszła do grobu Maria Magdalena.

Pokoja - 2016-03-30, 11:30

RN napisał/a:
CZY TO PROROCTWO JUŻ SIĘ SPEŁNIŁO, CZY DOPIERO MA SIĘ SPEŁNIĆ :?:

KSIĘGA IZAJASZA 7. 21. BIZTB

''I stanie się w owym dniu, że każdy będzie hodował jałówkę i dwie owce''
http://biblia.webd.pl/for...start=45#380894


JAŁÓWKA I OWCA
http://biblia.webd.pl/for...start=45#380894

Odnosząc się do pytania "RN a" CZY PROROCTWO Z Izj. 7:21 JUŻ SIĘ SPEŁNIŁO, CZY DOPIERO MA SIĘ SPEŁNIĆ?, odpowiadam, że już się wypełniło, gdyż obecnie Państwo Izrael jest bardzo bogate.

Z tekstu Izj. 7:21 o treści:

Cytat:
I stanie się w owym dniu, że każdy będzie hodował jałówkę i dwie owce


wynika, że miał zaistnieć taki trudny czas w dziejach narodu żydowskiego, że:

Onego czasu zostanie ktoś, zachowa przy życiu jałówkę bydła, drugą owcy.,

odnosi się to do "siedmiu czasów pogan" (606p.n.e. - 1914r.n.e.), które rozpoczęła 70 letnia niewola babilońska. W opustoszonym kraju, pozostała tylko biedota, która utrzymywała się przy życiu, głównie dzięki drobnemu bydłu. Można to dostrzec choćby w zestawieniu z inwentarzem, który posiadał Jakub:

Cytat:
(Jakub) wziął z tego, czego się dorobił, jako dar dla Ezawa, brata swego, (14) dwieście kóz i dwadzieścia kozłów, dwieście owiec i dwadzieścia baranów, (15) trzydzieści wielbłądzic karmiących wraz z młodymi, czterdzieści krów i dziesięć byków, dwadzieścia oślic i dziesięć osiołków, Rdz. 32:13-15


Po upadku Państwa Judy, Żyd wieśniak, nawet nie krowę mógł zachować, lecz tylko jałówkę, co jest symbolem tego, że on hodował, a kto inny mu odbierał ten dobytek. Nie znaczy, że tak było z każdym, ale, że taki stan dominował.

Przedstawicieli stanu szlachetnego i zamożnego, najpierw Nabuchodonozor uprowadził do niewoli, a później Rzymianie rozproszyli wśród narodów. Stan taki mniej lub bardziej trwał, aż do przywrócenia prawa i odbudowania Państwa Izrael, które powstało w 1948r.

RN - 2016-05-26, 14:34

CZY PROROCTWO Z KSIĘGI MICHEASZA DOTYCZYŁO JEZUSA :?:

KSIĘGA MICHEASZA 5. 1 - 2. BIZTB

''Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych. Dlatego wyda ich aż do czasu, gdy ta, która ma porodzić, porodzi. Potem reszta jego braci wróci do synów Izraela.

EWANGELIA MATEUSZA 2. 6. BIZTB

'' I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi, z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski.

Na początek proszę zwrócić uwagę na porównanie tych dwóch ( rzekomo tych samych ) proroctw.

1. W pierwszym proroctwie mamy podane słowo ''okręg judzki'' w drugim jest mowa o ''mieście judzkim ''. W Biblii Tysiąclecia mamy natomiast zwrot ''plemion judzkich'' zamiast miasta czy okręgu.

2. Teraz proszę zwrócić uwagę na pierwsze proroctwo ( Micheasza ) w którym jest mowa o władcy Izraela.
Czy Jezus był kiedykolwiek władcą Izraela :?:

Jednak, żeby całkowicie dowieść, że to proroctwo nie dotyczyło Jezusa, proszę zwrócić uwagę na werset Micheasza 5. 4.

KSIĘGA MICHEASZA 5. 4. BIZTB

'' I On będzie pokojem. Gdy Asyryjczycy wpadną do naszego kraju i wkroczą do naszych pałaców, wtedy wystawimy przeciwko nim siedmiu pasterzy i ośmiu książąt z ludu.

1. Ten, który ma się narodzić w owym Betlejem, będzie pokojem, gdy wpadną Asyryjczycy.
Tutaj już wyrażnie jest wiadome, że musi chodzić o kogoś innego, lub , że to proroctwo jest zwyczajnie chybione, bo Asyryjczycy za czasów Jezusa już nie istnieli jako naród.
Koniec Asyrii nastąpił około 600 lat przed Jezusem.

Poza tym, gdzie jest napisane, czy wiadome, że Jezus walczył z Asyryjczykami, albo był gwarantem pokoju, gdy Ci napadną na Judę itp. :?:

http://netsprint.encyklop...920/asyria.html

Poza tym innym wytłumaczeniem tego rzekomego proroctwa jest to, że pisząc BETLEJEM EFRATA, Micheasz nie miał na myśli miasta ( ew. Mateusza ) lecz EFRATĘ OJCA BETLEHEMA

PIERWSZA KSIĘGA KRONIK 4. 4. BIZTB

Dalej Penuel, ojciec Gedora, i Ezer, ojciec Chuszy. To są synowie Chura, pierworodnego Efraty, ojca Betlechema.

ShadowLady86 - 2016-05-26, 16:28

RN napisał/a:
Poza tym innym wytłumaczeniem tego rzekomego proroctwa jest to, że pisząc BETLEJEM EFRATA, Micheasz nie miał na myśli miasta ( ew. Mateusza ) lecz EFRATĘ OJCA BETLEHEMA


Zgadza się. Warto zauważyć, jak wesety Micheasza (Mi 5: 1] oddaje LXX

ΚΑΙ σύ, Βηθλεέμ, οἶκος τοῦ ᾿Εφραθά [..]

Septuaginta

Słowo οἶκος oznacza dom, ród.

W LXX mamy więc. Od Bethlema, z domu/ rodu Efraty.

Takie zastosowanie mamy w wielu miejscach ST i NT, np tutaj.

do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. [Łk 1: 27]

πρὸς παρθένον ἐμνηστευμένην ἀνδρὶ ᾧ ὄνομα Ἰωσὴφ ἐξ οἴκου Δαυείδ, καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ.

Jachu - 2016-05-26, 16:37

Betlehem znaczy" dom chleba"

Takie Opowiadanie:

http://www.nastrazy.pl/dr...1/3/bogtwoj.htm

ShadowLady86 - 2016-05-26, 16:45

I było stosowane także jako imię męskie.

treated as proper name, masculine 1 Chronicles 2:51,54; 1 Chronicles 4:4;

Źródło

RN - 2016-05-26, 16:50

ShadowLady86 napisał/a:
RN napisał/a:
Poza tym innym wytłumaczeniem tego rzekomego proroctwa jest to, że pisząc BETLEJEM EFRATA, Micheasz nie miał na myśli miasta ( ew. Mateusza ) lecz EFRATĘ OJCA BETLEHEMA


Zgadza się. Warto zauważyć, jak wesety Micheasza (Mi 5: 1] oddaje LXX

ΚΑΙ σύ, Βηθλεέμ, οἶκος τοῦ ᾿Εφραθά [..]

Septuaginta

Słowo οἶκος oznacza dom, ród.

W LXX mamy więc. Od Bethlema, z domu/ rodu Efraty.

Takie zastosowanie mamy w wielu miejscach ST i NT, np tutaj.

do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. [Łk 1: 27]

πρὸς παρθένον ἐμνηστευμένην ἀνδρὶ ᾧ ὄνομα Ἰωσὴφ ἐξ οἴκου Δαυείδ, καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ.


Dlatego właściwe ujęcie wydaje się być w Biblii Tysiąclecia, która podaje ''plemion judzkich''

Jednak podstawowa, jak dla mnie niezgodność jest z tymi Asyryjczykami, z którymi Jezus nie miał nic do czynienia, a Ten, który miał wyjść z tego plemienia judzkiego i być władcą Izraela, miał żyć i działać za czasów podbojów Asyryjczyków.

Pokoja - 2016-05-31, 18:04

RN napisał/a:
CZY PROROCTWO Z KSIĘGI MICHEASZA DOTYCZYŁO JEZUSA :?:

KSIĘGA MICHEASZA 5. 1 - 2. BIZTB

''Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych. Dlatego wyda ich aż do czasu, gdy ta, która ma porodzić, porodzi. Potem reszta jego braci wróci do synów Izraela.

EWANGELIA MATEUSZA 2. 6. BIZTB

'' I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi , z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski.

Na początek proszę zwrócić uwagę na porównanie tych dwóch ( rzekomo tych samych ) proroctw.

1. W pierwszym proroctwie mamy podane słowo ''okręg judzki'' w drugim jest mowa o ''mieście judzkim ''. W Biblii Tysiąclecia mamy natomiast zwrot ''plemion judzkich'' zamiast miasta czy okręgu.


Zmiana określenia znaczenia miejscowości, została dokonana w wyniku tłumaczenia z hebrajskiego na grecki w Septuagincie (LXX). Z miastem Betlejem był związany okrąg wojskowy, w którym wcześniej stała straż filistyńska, 2Sm. 23:14; 1Kro. 11:16. Zamiast plemion judzkich, chyba bardziej odpowiednio będzie zastępów judzkich. Czy określenie plemię Betlejem może być porównywalne z plemieniem judzkim, skoro do niego to miasto należało? Zamiana w proroctwie określenia z „okręgów judzkich” na „książęcymi miastami judzkimi” może wynikać z zmiany roli tego miasta, ale jest nieuprawniona, gdyż gubi duchowe znaczenie pierwszego określenia w nowej Chrystusowej rzeczywistości, J. 1:17; Kol. 2:17. Zakon był cieniem rzeczy przyszłych, a w tym także nazwy miast i ich znaczenie.

RN napisał/a:
2. Teraz proszę zwrócić uwagę na pierwsze proroctwo ( Micheasza ) w którym jest mowa o władcy Izraela.
Czy Jezus był kiedykolwiek władcą Izraela :?:


W jakimś znaczeniu, co najmniej moralnym znaczeniu był, skoro naród ten tak tłumnie za nim podążał, a na końcu swojej misji nawet został obwołany królem Izraela, a później nawet Ap. Paweł napisał, że Bóg wyrwał wielu ze świata ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, Kol. 1:13. Naród ten jednak w większości nie oddał mu należnej czci. Potraktował go jak księcia Saula, który później dopiero został uznany za króla Izraela.

Żydzi dążyli do zabicia Pana Jezusa, gdyż nie uznawał ich stosunku do prawa Bożego, jednak niektórzy z nich (np. Kajfasz) przyczynili się do tego, aby śmierci Pana Jezusa nadać wymiar zbawczy dla narodu. Nakłoniony lud wołał, aby jego krew spłynęła na nich i na ich dzieci, czyli aby ich błogosławiła. Pomimo, że czynili to w zawiści to jednak nie można uznać zakończenia roli Chrystusa w stosunku do tego narodu i proroctwa to uzasadniają.

RN napisał/a:
Jednak, żeby całkowicie dowieść, że to proroctwo nie dotyczyło Jezusa, proszę zwrócić uwagę na werset Micheasza 5. 4.

KSIĘGA MICHEASZA 5. 4. BIZTB

'' I On będzie pokojem. Gdy Asyryjczycy wpadną do naszego kraju i wkroczą do naszych pałaców, wtedy wystawimy przeciwko nim siedmiu pasterzy i ośmiu książąt z ludu.

1. Ten, który ma się narodzić w owym Betlejem, będzie pokojem, gdy wpadną Asyryjczycy.
Tutaj już wyrażnie jest wiadome, że musi chodzić o kogoś innego, lub , że to proroctwo jest zwyczajnie chybione, bo Asyryjczycy za czasów Jezusa już nie istnieli jako naród.
Koniec Asyrii nastąpił około 600 lat przed Jezusem.

Poza tym, gdzie jest napisane, czy wiadome, że Jezus walczył z Asyryjczykami, albobył gwarantem pokoju, gdy Ci napadną na Judę itp. :?:

http://netsprint.encyklop...920/asyria.html


Wystarczy zacytować z Efezjan, aby się przekonać, jak bardzo trafne jest to proroctwo:

Cytat:
pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzezki, dokonanej ręką na ciele, (12) byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. (13) Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. (14) Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni, (15) On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka (16) i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń; Efz. 2:11-16

moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, (5) która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona jego świętym apostołom i prorokom, (6) mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez ewangelię, (7) której sługą zostałem według daru łaski Bożej, okazanej mi przez jego wszechmocne działanie. (8) Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe (9) i abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył, (10) aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą, (11) według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, (12) w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w niego. Efz. 3:4-12


Czy Polacy i naród polski istnieli w czasie zaborów? Czy musi istnieć mocarstwo, aby istniał jego lud? To samo dotyczy Asyryjczyków. Pan Jezus walczył z nimi w Duchu Świętego Boga Ojca bezpośrednio i pośrednio przez swój Kościół. Dał moc apostołom, aby odpuszczali i zatrzymywali grzechy, ale nie w konfesjonale, lecz podczas pełnienia jego misji wśród narodów. To pasterze duchowi walczyli, ale mieczem Słowa Bożego.

RN napisał/a:
Poza tym innym wytłumaczeniem tego rzekomego proroctwa jest to, że pisząc BETLEJEM EFRATA, Micheasz nie miał na myśli miasta ( ew. Mateusza ) lecz EFRATĘ OJCA BETLEHEMA

PIERWSZA KSIĘGA KRONIK 4. 4. BIZTB

Dalej Penuel, ojciec Gedora, i Ezer, ojciec Chuszy. To są synowie Chura, pierworodnego Efraty, ojca Betlechema.


Tak jak Rachel opłakiwała swoje dzieci, że ich nie mogła mieć (później wyginęło prawie całe pokolenie Beniamina, Sędz. 20,21 rozdz.), tak i Efrata zmarł nie spładzając żadnego potomka. To Kaleb Judejczyk po śmierci swojej żony Kazuby, pojął jego żonę i z nią na podstawie małżeństwa lewirackiego miał Chura, uznanego za pierworodnego Efraty. Z tego powodu uznaje się Efratę za ojca Betlejemczyków, zamieszkujących Betlejem.

Powyższe wyjaśnienie, wskazuje, że treść 1Kro. 4:4; Mich. 5:4 i Mt. 2:6 jest ze sobą zgodna i dotyczy Betlejem judzkiego i jego mieszkańców.

RN - 2016-07-25, 22:46

EWANGELIA MATEUSZA 2. 23. BIZTB

'' A przyszedłszy tam, zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się spełniło, co powiedziano przez proroków, iż Nazarejczykiem nazwany będzie.

Proszę o wskazanie powyższego proroctwa w Starym Testamencie.

Pokoja - 2016-07-26, 22:28

RN napisał/a:
EWANGELIA MATEUSZA 2. 23. BIZTB

'' A przyszedłszy tam, zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się spełniło, co powiedziano przez proroków, iż Nazarejczykiem nazwany będzie.

Proszę o wskazanie powyższego proroctwa w Starym Testamencie.


Jeśli odpowiednio to przyjmiesz, to proszę bardzo:

Cytat:
(5) Gdyż oto poczniesz i porodzisz syna: brzytwa nie przejdzie po jego głowie, gdyż chłopiec ten od urodzenia będzie nazyrejczykiem Bożym i zacznie wybawiać Izraela z ręki Filistyńczyków. Sędz. 13:5

(3) Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, (4) ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, (5) którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. [...] (9) osiągając cel wiary, zbawienie dusz. (10) Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, (11) starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia, mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. (12) Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę; a są to rzeczy, w które sami aniołowie (posłańcy władzy zwierzchniej) wejrzeć pragną. 1Pio. 1:3-12

To wszystko mówił Jezus do ludu w podobieństwach, a bez podobieństwa nic do nich nie mówił. (35) Aby się wypełniło, co powiedziano przez proroka, gdy mówił: Otworzę w podobieństwach usta moje, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Mt. 13:34,35

Potem rzekł do nich (Pan Jezus do swoich uczniów): To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków, i w Psalmach. (45) Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. Łk. 24:44,45


Już nawet ten tekst z Sędz. 13:5 w związku z treścią 1Pio. 1:3-12; Mt. 13:34,35 i Łk. 24:44,45 jest odpowiednim spełnieniem prośby, gdyż wszystko, co wcześniej napisano o życiu różnych bohaterów wiary, napisano w celu opisania tożsamości Pana Jezusa Chrystusa, jednak aż do wypełnienia się jego działalności na ziemi było to jednak okryte Tajemnicą Bożą. Ewangelista posiadając już odpowiednie zrozumienie Pism, rozpoznał, że zamieszkanie Pana Jezusa w Nazarecie jest spełnieniem tego, co było zapowiadane o Nazarejczykach w ST.

Filistyńczyk znaczy "Przybysz". W czasach Pana Jezusa byli nimi nie tylko dawni przybysze, ale i Grecy, oraz Rzymianie, a najszerzej to poganie. Rozpoczęcie wyzwalania z rąk "Przybyszów", nastąpiło przez skierowanie do nich Żydów z Ewangelią Chrystusową. Zamiast dominacji pogan nad nimi, w Kościele Chrystusowym, rozpoczęło się ich braterstwo, czyli wyzwolenie z pod ich dominacji.Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group