To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
FORUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE. ZAPRASZAMY www.biblia.webd.pl

Protestanci - Dzien Swiety

Anowi - 2015-02-02, 20:56

Dezerter napisał/a:
Anowi napisał/a:
Czy normalnemu człowiekowi nie należy się odpoczynek od pracy choć raz w tygodniu - praca na okrągło to niewolnictwo

Bardzo słusznie - ja wam powiem tak - ponieważ są argumenty za świętowanie soboty i są argumenty za świętowaniem niedzieli - chrześcijańskie argumenty dodam - to ja
świętuję i sobotę i niedziele czyli zgodnie z przykazaniem "powstrzymuję się od pracy, odpoczywam"


a to zrobiłeś sobie dwa dni wolne?

Dezerter - 2015-02-02, 21:02

Anowi napisał/a:
Dezerter napisał/a:
Anowi napisał/a:
Czy normalnemu człowiekowi nie należy się odpoczynek od pracy choć raz w tygodniu - praca na okrągło to niewolnictwo

Bardzo słusznie - ja wam powiem tak - ponieważ są argumenty za świętowanie soboty i są argumenty za świętowaniem niedzieli - chrześcijańskie argumenty dodam - to ja
świętuję i sobotę i niedziele czyli zgodnie z przykazaniem "powstrzymuję się od pracy, odpoczywam"


a to zrobiłeś sobie dwa dni wolne?

dokładnie - każdemu życzę by tak mógł - nie samą pracą człowiek żyje :idea:
a co maiłem zrobić jak nie wiem, który świętować? - potencjalnie grzeszyć? :-? ;-)

Listek - 2015-02-02, 21:19

Dezerterze, sądzisz,że w nowej Jerozolimie Żydzi będą świętować w sobotę a narody w sobotę lub w niedzielę?

Przecież w Chrystusie jest jeden lud Boży, w jednym duchu Bożym .

Prorok Mojżesz podał przykazanie Boże:

.Pamiętaj, abyś dzień Sobotni święcił. Sześć dni robić będziesz, i będziesz czynił wszystkie dzieła twoje; Ale dnia siódmego Szabath Pana, Boga twego, jest: nie będziesz czynił żadnej roboty weń, ty i syn twój i córka twoja, sługa twój i służebnica twoja, bydlę twoje i gość, który jest między bronami twymi. Przez sześć dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię i morze, i wszystko, co w nich jest, i odpoczął dnia siódmego: i przetóż błogosławił Pan dniowi Sobotniemu i poświęcił go.

Ludzie, kościół zmienili sobotę na niedzielę, ale Jezus podkreślił,że:

Szabat jest dla człowieka, czyli dla Żyda i członków ludu Bożego z narodów.

Prawo Boże jest zawsze nad prawem ludzkim.Wiadomo,który dzień jest święty według Boga , a który jest za taki uważany dzięki ludzkiej tradycji.

Dz 5:29 "Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi

Pozdrawiam

chryzolit - 2015-02-02, 23:00

Dezerter.
No Tak dobrze to wymyśliłeś aby mieć dwa dni wolne od pracy,proponuję w ramach ekumenizmu przyjąć jeszcze inne dni z innych religii i tak będziemy mieć cały tydzień wolny.
Zgodnie z prawem Mojżesza sabat to nie tylko wolny dzień od pracy ale wykonanie tych przepisów które są wskazane przykazaniem,które były dane Mojżeszowi.
Inaczej jest to zabawa w sabat.
Ale i tak nie powinniśmy zapomnieć o tym że ten zakon z tymi przepisami danymi wyłącznie Izraelowi miał czasowy charakter i działanie jego zostało już zakończone.
Gal.3;22.
''Lecz Pismo głosi,ze wszystko jest poddane grzechowi,aby to,co było obiecane,dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym,którzy wierzą.''
19w.
''Czymże więc jest zakon?
Został on dodany z powodu przestępstw,aż do przyjścia potomka,którego dotyczy obietnica;itd.''

Dezerter-napisał.
Cytat:
Numbers 15:15 (liczb)
15) Jednakowa ustawa odnosi się do was i do obcych, którzy się pośród was zatrzymują; jest to ustawa wieczysta dla waszych potomków i wobec Pana obowiązująca zarówno was jak i obcych. (16) To samo prawo i ten sam przepis obowiązują was i obcych, którzy mieszkają pośród was.

Prawo oraz przymierze było dane/zawarte wyłącznie z Izraelem,a przepis ten reguluje stosunki z obcymi którzy z jakiś powodów zechcą
zamieszkać z Izraelem.Ale to nie z obcymi było zawarte przymierze.
Ten przepis praktycznie dotyczył tylko niewielkiej grupy ludzi.
Dezerter - napisał.
Cytat:
chryzolicie, przecież chcesz zamieszkać w złotej Jerozolimie, czyż nie ?

Oblubienica jest jedna- to lud Boży Żydzi i nie-Żydzi razem w ciele Mesjasza w miłości.

Efezjan 2,(11) Dlatego pamiętajcie, że niegdyś wy - poganie co do ciała, zwani "nieobrzezaniem" przez tych, którzy zowią się "obrzezaniem" od znaku dokonanego ręką na ciele - (12) w owym czasie byliście poza Chrystusem, obcy względem społeczności Izraela i bez udziału w przymierzach obietnicy, nie mający nadziei ani Boga na tym świecie.
(13) Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa.

Ale żeby zamieszkać w Nowej Jerozolimie,to powinniśmy zauważyć ze mowa jest o Nowej Jerozolimie,czyli powinniśmy się zastanowić się jakie powinniśmy spełniać warunki?,,ona nie ma nic wspólnego z fizycznym prawem Mojżesza.
Dobrze że zacytowałeś to miejsce Apostoła Pawła,tylko zapomniałeś przeczytać trochę dalej.
15w.
''On zniósł zakon przykazań i przepisów,aby czyniąc pokój,stworzyć w sobie samym z dwóch jednego człowieka.''

Pojednanie nie jest na bazie przykazań i przepisów [prawa],tylko fundamentem tego pojednania zarówno dla Żyda jak i poganina na jednakowych warunkach jest Chrystus przez wiarę i to również On jest bramą do Nowej Jerozolimy.
Tak samo dla Żyda jak i poganina na jednakowych warunkach,zadbajmy więc o to aby poznać te warunki.
Pozdrawiam.

Anowi - 2015-02-02, 23:09

Dezerter napisał/a:
a co maiłem zrobić jak nie wiem, który świętować? - potencjalnie grzeszyć?


(Neh 13:15) W owych dniach widziałem, jak w Judzie deptano w szabat tłocznię, noszono snopki i kładziono na osły, tak samo wino, grona, figi i wszelki ładunek, i przywożono to wszystko do Jerozolimy w dzień szabatu. Udzieliłem im przestrogi, gdy w ten dzień chcieli sprzedawać żywność. (16) A mieszkający tam Tyryjczycy przywozili ryby i wszelki towar i w szabat sprzedawali mieszkańcom Judy i w Jerozolimie. (17) Wtedy zgromiłem możnych Judy i powiedziałem im: Co to za niegodziwa rzecz, którą popełniacie, gwałcąc dzień szabatu. (18) Czyż tak nie uczynili ojcowie wasi? Dlatego też Bóg nasz zesłał całe to nieszczęście na nas i na to miasto. A wy chcecie ściągnąć jeszcze większy gniew na Izraela przez gwałcenie szabatu. (19) I wydałem rozkaz: Skoro przed szabatem mrok pokryje bramy Jerozolimy, wrota zostaną zamknięte. I drugi rozkaz: Nie zostaną one otwarte, aż dopiero po szabacie. Następnie niektórych z moich sług postawiłem przy bramach z dalszym rozkazem: Żaden ładunek nie przedostanie się w dzień szabatu. (20) Wtedy handlarze i sprzedawcy wszelkiego towaru raz lub dwa razy przenocowali poza Jerozolimą. (21) Wówczas ich ostrzegłem i powiedziałem: Czemu nocujecie przed murem? Jeśli jeszcze raz to zrobicie, podniosę na was rękę. Odtąd w szabat nie przychodzili. (22) Następnie rozkazałem lewitom, by się oczyścili i poszli czuwać przy bramach, żeby rzeczywiście święcono dzień szabatu. I o tym pamiętaj też, Boże mój, i miej litość nade mną według wielkiego miłosierdzia Twego.

dwie noce kupcy nocowali pod murami Jerozolimy, czekając aż skończy się szabat

(Am 8:4) Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, (5) którzy mówicie: Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże? Kiedyż szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz? A będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl i wagę podstępnie fałszować.

są dwa dni wolnego szabat i nów następujące po sobie

chryzolit - 2015-02-02, 23:30

Do Tematu.
Ponawiam to pytanie.
Cytat:
Pytam więc gdzie jest napisane o tym abym ja przestrzegał sabat, Rosjanin czy Niemiec [poganie]?.
Zanim jeszcze napisze proszę o odpowiedz.

Pozdrawiam.

Anowi - 2015-02-03, 07:20

Ojciec - woła - Obiad ! Kto przyjdzie ? głodni

tak samo jest z szabatem - odpoczywa ten kto jest zmęczony po 6 dniach pracy.

Elius - 2015-02-03, 10:44

Listek napisał/a:
Dz 5:29 "Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi

I tego Ci życzę.

chryzolit - 2015-02-03, 19:58

Do Tematu.
Ew.Mat.11;28
''Pójdzcie do Mnie wszyscy,którzy jesteście spracowani i obciążeni,a Ja wam dam ukojenie.
Weście na siebie moje jarzmo i uczcie sie ode mnie,że jestem cichy i pokornego serca,a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.
Albowiem jarzmo moje jest miłe,a brzemię moje lekkie.''

Świadectwo jakie pozostawił Pan Jezus,uczy iż przyjście do Niego daje ukojenie,[inne tłumaczenia,odpocznienie]
Tego ukojenia i odpocznienia w Jezusie sabat na wiek ewangelii jest symbolem,czy obrazem.
Przyjście do soboty,jest tylko fizycznym odpoczynkiem,chwilowym,a nie rozwiązaniem problemu zmęczenia i obciążenia,temat ten rozwiązuje Jezus [tylko jest istotne czym jesteśmy obciążeni,abyśmy to uchwycili].
Jednak to zapewnienie Pana na wiek ewangeliczny ma częściowe znaczenie,zupełne wyzwolenie nastąpi w przyszłej epoce czasu.
Sabat,lata sabatowe czy jubileusze to coś więcej niż fizyczny zapis,[on usiłuje nam pokazać,abyśmy sobie wyobrazili,jak będzie wyglądać przyszłość.] ponieważ te zapisy w Jezusie stają się one symbolem i cieniem,rzeczy przyszłych,gdzie nastąpi całkowite uwolnienie ze wszystkich ciężarów i zmęczenia do życia w doskonałości i wieczności.
Anowi.
Jak potrzebujemy odpoczynku od pracy,to bierzemy wolne w sobotę czy niedziele,albo w obydwa dni,lub urlop.
Jeżeli jednak uważasz,że sabat,fizycznie otwiera nam drogę do nieba [czy coś około tego] i dlatego powinniśmy go przestrzegać,
To proszę wskaż miejsce gdzie to jest napisane,oraz jak to czynić.O to właśnie proszę.
Pozdrawiam.

Listek - 2015-02-03, 20:21

Sobotę święcimy nie dla zbawienia, bo przecież ono jest darem od Boga.
Sobotę świecimy z miłości do Boga by świadczyć przed światem,że to On stworzył niebo i ziemię.To On dał nam dzień sobotni jako odpoczynek od pracy , jako specjalny czas w którym czytamy i myślimy o Bogu

Bóg wyznaczył sobotę dla ludu Bożego , do którego oprócz Żydów należą też wierzący z narodów.

Rz 7:14 bpd "Wiemy bowiem, że Prawo jest duchowe, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany jako niewolnik grzechowi."

Dz.3, (26)
Dla was w pierwszym rzędzie wskrzesił Bóg Sługę swego i posłał Go, aby błogosławił każdemu z was w odwracaniu się od grzechów.


Pozdrawiam

Elius - 2015-02-03, 20:34

Listek napisał/a:
Sobotę święcimy nie dla zbawienia, bo przecież ono jest darem od Boga.
Sobotę świecimy z miłości do Boga by świadczyć przed światem,że to On stworzył niebo i ziemię.To On dał nam dzień sobotni jako odpoczynek od pracy , jako specjalny czas w którym czytamy i myślimy o Bogu

Bóg wyznaczył sobotę dla ludu Bożego , do którego oprócz Żydów należą też wierzący z narodów.

Rz 7:14 bpd "Wiemy bowiem, że Prawo jest duchowe, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany jako niewolnik grzechowi."

Dz.3, (26)
Dla was w pierwszym rzędzie wskrzesił Bóg Sługę swego i posłał Go, aby błogosławił każdemu z was w odwracaniu się od grzechów.


Pozdrawiam

Czyli nie święcąc soboty będę zbawiony,super.

chryzolit - 2015-02-03, 20:50

Listek.
Jeżeli nie zrozumiałeś pytania,to go inaczej przedstawie.
Ponieważ piszesz swoje uwagi nie do pytania.
Ale to są tylko Twoje uwagi.Bez Biblijnego poparcia.
Pozdrawiam.

Listek - 2015-02-03, 20:54

Elius napisał/a:
Czyli nie święcąc soboty będę zbawiony,super.


Źle zrozumiałeś.

Święcimy sobotę by się uświęcać i aby daru nie utracić.

Ap 21:27 bpd "I nie wejdzie do niego w ogóle nic nieczystego ani nikt, kto popełnia obrzydliwość i kłamstwo, tylko ci, którzy są zapisani w zwoju życia Baranka."


Oczywiście nie wejdzie do Królestwa Bożego.

1J 3:9 "Każdy, kto narodził się z Boga, nie dopuszcza się grzechu, gdyż trwa w nim moc życia Bożego. Taki człowiek nie może grzeszyć, bo narodził się z Boga."
Pozdrawiam

Dezerter - 2015-02-03, 22:38

Cytat:
Dezerter-napisał.

Chryzolicie - ale ja tego nie napisałem - ja z tym polemizowałem - dość skutecznie jak sądzę :-D
chryzolit napisał/a:
Dezerter.
No Tak dobrze to wymyśliłeś aby mieć dwa dni wolne od pracy,proponuję w ramach ekumenizmu przyjąć jeszcze inne dni z innych religii i tak będziemy mieć cały tydzień wolny.

Ekumenizm dotyczy tylko religii chrześcijańskiej - to tak dla uporządkowania
ale jak pojadę do państwa muzułmańskiego, to wolnym dniem od pracy będzie dla mnie piątek

chryzolit - 2015-02-03, 23:12

Dezerter.
Między innymi o tym piątku myślałem.
Pozdrawiam.Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group