To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
FORUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE. ZAPRASZAMY www.biblia.webd.pl

Ogólne forum dyskusyjne - Deklaracja Wiary lekarzy katolickich

meritus - 2014-11-10, 16:50

ShadowLady86
Prawo prawem, ale prawo niegodziwe, czyli np wymagające udzielenia pomocy przy zabójstwie dziecka nienarodzonego, katolika-lekarza nie obowiązuje i jest on zobowiązany takiemu "prawu" się przeciwstawić.

ShadowLady86 - 2014-11-10, 16:59

meritus napisał/a:
Prawo prawem, ale prawo niegodziwe, czyli np wymagające udzielenia pomocy przy zabójstwie dziecka nienarodzonego, katolika-lekarza nie obowiązuje i jest on zobowiązany takiemu "prawu" się przeciwstawić.


Tak, np. w taki sposób, żeby nie brać pieniędzy z NFZu. A nie pobierać pieniądze od państwa, które zezwala ludziom płacącym składki na aborcję w 3 przypadkach, a potem nie wskazywać innego lekarza. W takim wypadku należy odejść do kliniki prywatnej, lub takową założyć. Wtedy lekarz-Katolik będzie wykonywał tylko takie zabiegi, jakie sobie życzy.

meritus - 2014-11-10, 20:11

Prawo polskie gwarantuje klauzulę sumienia. Rozumiem, że umysły wielu ludzi coraz bardziej opanowuje socjalizm w wydaniu faszystowskim ("państwu wszystko wolno"), ale na szczęście polskie prawo jeszcze nie pozwala na aborcję lekarzy w przypadku gwałtu na ich sumieniu.
ShadowLady86 - 2014-11-11, 09:01

Gwarantuje. Ale tylko i wyłącznie, jeśli lekarz spełni wymogi, według których klauzulę sumienia zastosować można. Żeby zastosować klauzulę sumienia istnieje konieczność a nie dobrowolna opcja, wskazania innego lekarza, który aborcję wykona. Klauzuli nie można wykorzystać także w sytuacji, kiedy ciąża zagraża życiu matki, lub może wywołać trwałe uszkodzenie na jej zdrowiu (tym samym trzeba ją przerwać, jeśli matka wyrazi takie życzenie).

Szczegóły i akty prawne zamieściłam w poście na poprzedniej stronie.

O tym mówi prawo polskie. Jeśli lekarz nie zgadza się z prawem polskim i uważa je za gwałt na swoim sumieniu, to nikt nie każe mu pobierać pieniędzy od państwa. W naszym kraju możliwa jest praktyka lekarska prywatna, w której zakresie lekarz może wykonywać takie świadczenia, jakie uważa za słuszne.

meritus - 2014-11-11, 10:11

ShadowLady86 napisał/a:
Klauzuli nie można wykorzystać także w sytuacji, kiedy ciąża zagraża życiu matki, lub może wywołać trwałe uszkodzenie na jej zdrowiu (tym samym trzeba ją przerwać, jeśli matka wyrazi takie życzenie).

Ustawa nie przewiduje takiego wyjątku. Poza tym lekarz ma prawo nie posiadać wiedzy na temat miejsc, gdzie dokonuje się zabójstw dzieci nienarodzonych, ponieważ nie istnieje oficjalny wykaz takich placówek ani rzeźników wykonujących takie zabiegi.

ShadowLady86 napisał/a:
Jeśli lekarz nie zgadza się z prawem polskim i uważa je za gwałt na swoim sumieniu, to nikt nie każe mu pobierać pieniędzy od państwa. W naszym kraju możliwa jest praktyka lekarska prywatna, w której zakresie lekarz może wykonywać takie świadczenia, jakie uważa za słuszne.

Na szczęście jesteśmy cywilizowanym krajem i w prawie polskim nie ma takiego zapisu. A ekstrema polityczna nie jest w stanie tego narzucić społeczeństwu.

bartek212701 - 2014-11-11, 12:04

meritus napisał/a:
Ustawa nie przewiduje takiego wyjątku. Poza tym lekarz ma prawo nie posiadać wiedzy na temat miejsc, gdzie dokonuje się zabójstw dzieci nienarodzonych, ponieważ nie istnieje oficjalny wykaz takich placówek ani rzeźników wykonujących takie zabiegi.

To jeśli nie posiada takiej wiedzy to musi skonsultować się z lekarzem, który taką wiedze ma lub poszukać takiego lekarza w inny sposób. Jesli tego nie zrobi nie ma prawa skorzystac z tej klauzuli. Zeby z niej korzystać PRAWNIE trzeba stosowac się do jej wszystkich podpunktów, a nie tylko tych, które lekarzowi odpowiadają.

ShadowLady86 - 2014-11-11, 17:45

meritus napisał/a:
Ustawa nie przewiduje takiego wyjątku. Poza tym lekarz ma prawo nie posiadać wiedzy na temat miejsc, gdzie dokonuje się zabójstw dzieci nienarodzonych, ponieważ nie istnieje oficjalny wykaz takich placówek ani rzeźników wykonujących takie zabiegi.


Jakiemu celowi ma posłużyć to kłamstwo, skoro w poprzednim poście zacytowałam konkretne ustawy prawne, które o tym mówią? Proszę dokładnie prześledzić mój poprzedni post i nie mówić nieprawdy.

Skoro lekarz życzy sobie zastosować klauzulę sumienia, to ma obowiązek dowiedzieć się o lekarzu, który aborcję wykonuje. Jeśli nie posiada takiej wiedzy, nie ma prawa do zastosowania klauzuli sumienia. Proste i zgodne z prawem zawartym w Art. 39 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i dentysty


Cytat:
Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym zakładzie opieki zdrowotnej oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz wykonujący swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby ma ponadto obowiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonegoArt. 30 powyższej ustawy (zastrzeżenie, w którym nie można powołać się na klauzulę sumienia) natomiast mówi

Cytat:
Lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki.


Jednym słowem lekarz nie może powołać się na klauzulę sumienia np. w przypadku ciąży pozamacicznej, która skończy się śmiercią matki. Albo w innej sytuacji, w której ciąża zagraża życiu matki lub spowoduje jej trwałe kalectwo. Tak mówi Prawo Polskie. Tak więc zanim zaczniesz pisać nieprawdę, to przeczytaj sobie tą USTAWĘ

meritus napisał/a:
Na szczęście jesteśmy cywilizowanym krajem i w prawie polskim nie ma takiego zapisu. A ekstrema polityczna nie jest w stanie tego narzucić społeczeństwu.


Masz zapis, jakie świadczenia należą się płatnikowi składek w ramach NFZu. Lekarz pobierający pieniądze z NFZu, ma obowiązek realizować usługi, do jakich pacjent płacący składki ma prawo. Jeśli chce się natomiast powołać na klauzulę sumienia (poza art. 30), to musi wskazać lekarza, który zabieg wykona. Jeśli nie chce wskazać, nie może powołać się na klauzulę. Każde inne gdybanie jest niezgodne z zapisem zawartym w Ustawie o Zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

Jeśli ktoś nie zgadza się z aborcją w trzech sytuacjach, dostępnych w ramach NFZu, niech nie pobiera pieniędzy od państwa, które na to zezwala swoim płatnikom.

meritus - 2014-11-11, 21:25

[quote="bartek212701"[]To jeśli nie posiada takiej wiedzy to musi skonsultować się z lekarzem, który taką wiedze ma lub poszukać takiego lekarza w inny sposób. [/quote]
Co ma iść do kiosku i kupić gazetę z ogłoszeniami: "ginekolog full service? Było złożone zapytanie w MZ w sprawie wykazu placówek i aborcjonistów i stwierdzono, że taki wykaz nie istnieje. Stąd też lekarz nie mając dostępu do urzędowego wykazu nie posiada stosownych informacji na ten temat.

ShadowLady86 napisał/a:
Lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki.

Aborcja nie podpada pod pomoc medyczną.

ShadowLady86 napisał/a:
Lekarz pobierający pieniądze z NFZu, ma obowiązek realizować usługi, do jakich pacjent płacący składki ma prawo.

Nie ma obowiązku w granicach określonych przez prawo.

ShadowLady86 napisał/a:
Jeśli ktoś nie zgadza się z aborcją w trzech sytuacjach, dostępnych w ramach NFZu, niech nie pobiera pieniędzy od państwa, które na to zezwala swoim płatnikom.

Nie przepisuj ulotek wyborczych SLD, bo to jest forum biblijne.

ShadowLady86 - 2014-11-12, 10:20

meritus napisał/a:
Aborcja nie podpada pod pomoc medyczną.


Prosiłabym o ustalenia - albo powołujesz się na Prawo Polskie, albo na własne opinie. Jeśli na to drugie, to nie polemizuję. Jeśli natomiast na to pierwsze, to proszę uprzejmie o zaprzestanie podawania nieprawdziwych informacji. Aborcja jest pomocą medyczną dla kobiety w sytuacji, gdy ciąża zagraża jej życiu lub może spowodować trwałe uszkodzenie na zdrowi. W tym wypadku, lekarz nie może powołać się na klauzulę sumienia, jeśli wymagana jest natychmiastowa interwencja.

Cytat:
Lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki.


Źrodło

Cytat:
Art. 4a. Dopuszczalne przesłanki przerwania ciąży
1. Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy:
1) ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej,


Źródło

Klauzula sumienia nie obowiązuje więc w sytuacji, gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety (może wywołać trwały uszczerbek na zdrowiu). W poprzednim poście podałam właściwy artykuł regulujący tę zasadę.

Za złamanie prawa, ponosi się konsekwencję i karę. Jeśli wiec ktoś nie chce przestrzegać prawa polskiego w tym zakresie, niech odetnie się od państwowego finansowania. Sumienia czyste a i kary nie będzie.

Prosiłabym o nieszarzenie więcej nieprawdziwych informacji, bo to Forum biblijne.

meritus - 2014-11-14, 20:02

Najwyższym prawem dla katolika jest sumienie oświecone prawem bożym. Oczywiste jest to, że polskie prawo jest niedoskonałe, gdyż nie chroni życia ludzkiego dzieci nienarodzonych w wystarczający sposób. Lekarz jest zobowiązany ratować wszelkimi posiadanymi środkami życie zarówno dziecka, jak i matki.

ShadowLady86 napisał/a:
Za złamanie prawa, ponosi się konsekwencję i karę. Jeśli wiec ktoś nie chce przestrzegać prawa polskiego w tym zakresie, niech odetnie się od państwowego finansowania. Sumienia czyste a i kary nie będzie.

Gorzej jeżeli prawo jest przeciwne moralności... Sumienie ma prymat nad ustawą.

BoaDusiciel - 2014-11-14, 22:16

meritus napisał/a:
Najwyższym prawem dla katolika jest sumienie oświecone prawem bożym. Oczywiste jest to, że polskie prawo jest niedoskonałe, gdyż nie chroni życia ludzkiego dzieci nienarodzonych w wystarczający sposób. Lekarz jest zobowiązany ratować wszelkimi posiadanymi środkami życie zarówno dziecka, jak i matki.

ShadowLady86 napisał/a:
Za złamanie prawa, ponosi się konsekwencję i karę. Jeśli wiec ktoś nie chce przestrzegać prawa polskiego w tym zakresie, niech odetnie się od państwowego finansowania. Sumienia czyste a i kary nie będzie.

Gorzej jeżeli prawo jest przeciwne moralności... Sumienie ma prymat nad ustawą.


Polskie prawo jest już tak doskonałe w tym zakresie, że Polki wyjeżdżają do Niemiec, gdzie za 500 EU zabijane są polskie dzieci.
A "obrońcy życia" popiskują na forach i to cała ich działalność.
Jedź tam, gdzie zabijają dzieci i protestuj.
Na forum nikt dzieci nie zabija.
http://jrudzinski.com/pag...l/leistungen-10

meritus - 2015-04-17, 23:34

BoaDusiciel - a co gdybym udzielił ci rad stosownych do twoich poglądów? Idź zachęcaj kobiety do skrobanek, stój przed szkołami rodzenia itd...?
radek - 2017-10-15, 17:15
Temat postu: Protest środowiska lekarskiego
Lekarze to jedna z najinteligentniejszych, i zasługujących na szacunek, grup społecznych. Protest głodowy świadczy zazwyczaj raczej o niezaradności, niż jest dobrą cechą argumentu w dowodzeniu swoich racji. Politycy mają dość swoich problemów i też są ludźmi z którymi można rozmawiać, ale ja na nich swojego życia nie buduję i na pewno jeśli miałbym zacząć głodówkę, to raczej nie z powodu braku innego argumentu w dyskusji z politykiem, którego traktuję na równi z każdym innym człowiekiem zasługującym na moją cierpliwość

Mat 9:12 eib "(12) Jezus usłyszał to pytanie: Chorzy, a nie zdrowi — powiedział — potrzebują lekarza."

Wartość człowieka określa kompletność jego predestynacji, a nie tylko sposób w jaki zarabia pieniądze

rol23 - 2017-11-21, 21:41

Ja mam zupełnie inne zdanie o lekarzach. To są ludzie bardzo łasi na kasę, którzy siedzą w kieszeni przemysłu farmaceutycznego. Do tego zdarzają się również oszuści jak dentysta z Inowrocławia:
https://wiadomosci.wp.pl/lekarz-uslyszal-7109-zarzutow-przez-8-lat-falszowal-dokumentacje-medyczna-6190173589391489a
"Lekarz stomatolog Krzysztof B. został zatrzymany przez policję. Mężczyzna prowadził przez wiele lat przychodnię w Inowrocławiu. Miał zawarte umowy z NFZ. Prokuratura postawiła mu 7109 zarzutów, w tym wyłudzenie na kwotę ponad 700 tys. zł."

Porównywanie współczesnych lekarzy, którzy szkodzą ludziom z tymi, którzy zajmowali się leczeniem 2 tysiące lat temu jest kompletnym nieporozumieniem. Nie na darmo powszechnie mówi się obecnie o lekarzach konował.

karol210 - 2017-11-21, 22:18

Niektorzy lekarze czynią to z powolania nie zapominaj a nie na kase malo a są..


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group